massaspectronomie

diaan.m.s
Mind Map by , created almost 6 years ago

Analytische chemie Mind Map on massaspectronomie, created by diaan.m.s on 12/30/2013.

118
1
0
Tags
diaan.m.s
Created by diaan.m.s almost 6 years ago
Revolutions and Turmoil: Russia 1905-1917
Emily Faul
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Tips for Succeeding on the Day of the Exam
Jonathan Moore
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant SU16 - Part 1
Finnsta 15
zuiveringstechnieken
diaan.m.s
Moleculaire stelsels
diaan.m.s
Elektrochemie
diaan.m.s
Untitled
chloe.goyvaerts
Macbeth cards
gregory.rolfe
massaspectronomie
1 magnetisch
1.1 massaspectrometer ioniseerd de individuele moleculen van het monster, danwel in gasfase of in vloeibare fase. door een elektrisch veld worden de moleculen versneld, daarna door een magnetisch veld in een circelvormige baan geleid door de lorentzkracht. hierdor worden ze ruimtelijk gecheiden op basis van hun massa en ladingsverhouding (m/z). in een mssaspectrum worden m/z waarden tegen de intensiteit uitgezet
1.1.1 EI: elektron impact: meest gebruikt. monster in gasfase met elektronen bombarderen. ze komen uit een gloeidraad die word opgewarmd op afstand van het gasmonster. na versnelling tot 70 eV. als ze met deze snelheid moleculen in het monster raken ontstaat een positief moleculair ion (M+) = harde methode
1.1.2 CI: chemische ionisatie: gas word in een eletronenbundel gebracht, waar positieve ionen gevormd worden. deze gaan de moleculen van het monster ioniseren (MH+). = zachte methode.nu kan de MM bepaald worden.
1.1.3 IP: ionisatiepotentiaal. in MS standaard 7x meer energie dan IP. overmaat van M+ geeft fragmentatie en vorming tot nieuwe ionen en neutrale deeltjes, de nieuwe ionen fragmeneren ook weer, waardoor een massaspectrum onstaat van ionenschikking van licht naar zwaar
1.1.4 fragmentatie is van belang omdat verschillende somformules (bv C4H10 of C3H6O) dezelfde MM hebben. identifictie moeilijk. ook al wel vastligt zijn er nog isomeren.
1.1.5 pieken zijn gescheiden als de overlap minder is dan 10%
1.1.5.1 centroid=geometrisch centrum
2 quadrupool: met 2 parallelle staven met daartussen een variabele spanning. ionen volgen een oscillerende weg. alleen ionen van een bepaalde massa worden doorgelaten de rest worden door de staven gevangen
3 ion trap: als je wil fragmenteren en de zachte methode toepast
4 TOF=time of flight
5 massa scanning
6 MALDI
7 FAB
8 GC-MS
9 LC-MS
10 tandem MS
11 GC-IR
12 GC-AES
12.1 geeft brutoformule
13 SIM
13.1 selected ion monitoring = gevoeliger meten ipv hele massaspectrum
14 TIC
14.1 total ion current
15 ISTD
15.1 interne standaarden
16 GC-ICP-MS
16.1 gekoppeld met inductive coupled plasma
17 GC-GC
17.1 tweedimensionaal
18 MALDO-TOF
18.1 uitgangssignaal van de detector gelijk een heel massaspectrum als alls ionen op hetzelfde moment gemaakt worden

Media attachments