L'època hel·lenística

rafa Morató
Mind Map by rafa Morató, updated more than 1 year ago
rafa Morató
Created by rafa Morató about 6 years ago
1588
0

Description

Mind Map on L'època hel·lenística, created by rafa Morató on 01/02/2014.

Resource summary

L'època hel·lenística
1 Es considera un període de transició, potser fins i tot de declivi o de decadència, entre l'esplendor del període clàssic de Grècia i el poder de l'Imperi romà que el succeiria. A més de l'esplendor de les ciutats, com ara Alexandria, Antioquia de l'Orontes i Pèrgam, la importància de l'intercanvi comercial, el mestissatge de cultures, el paper dominant de la llengua grega i la seva difusió, van modificar profundament l'Orient Pròxim, que després seria part de l'Imperi romà.
2 Abarca un període de temps d'abast històricament difús, que comença amb la mort d'Alexandre el Gran (en el 323 aC, any també de la mort d'Aristòtil) i arriba fins finals del segle II dC. A vegades s'assigna el començament de l'època hel·lenista als anys de la conquesta de l'imperi persa per Alexandre el Gran i el seu acabament als anys de l'apogeu de l'imperi romà, allargant fins i tot el període grecoromà fins a la caiguda de l'imperi romà.
3 La monarquia hel·lenística
3.1 La monarquia hel·lenística era personal, la qual cosa significava que podia arribar a ser sobirà qualsevol que, per mitjà de la seva conducta, els seus mèrits o les seves accions militars, pogués aspirar al títol de basileus. En conseqüència, la victòria militar era, la majoria de les vegades, l'acte que legitimava l'accés al tron, permetent així regnar sobre una província o un estat.
4 L'hel·enisme
4.1 L'hel·lenisme és el fenomen de difusió de l'esperit grec (llengua i cultura) en l'àmbit del món oriental, difusió que suposa una universalització d'aquesta cultura, vehiculada pel grec com a idioma comú (koinè), dins no obstant això d'un procés històric de descomposició de l'imperi macedònic, que passa per les fases de desmembrament, conquesta de Grècia per Roma i el sorgiment de l'imperi romà. Aquesta època de profundes transformacions socials està marcada per l'aparició de les anomenades.
Show full summary Hide full summary

Similar

B7: Further Biology
Matthew Law
Statistics Equations & Graphs
Andrea Leyden
GCSE AQA Citizenship Studies: Theme 1
I Turner
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds
History - Treaty of Versailles
suhhyun98
The Rise of the Nazis
shann.w
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Get your grammar right!
Sarah Holmes
Groups Starter Pack
Micheal Heffernan
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali