celice in njihova delitev

masa.brdnik
Mind Map by masa.brdnik, updated more than 1 year ago
masa.brdnik
Created by masa.brdnik about 4 years ago
6
0

Description

celica in celična dleitev
Tags

Resource summary

celice in njihova delitev
1 DNk
1.1 beljakovina
1.2 sestava
1.2.1 CATG
1.2.1.1 citozin
1.2.1.2 adenin
1.2.1.3 gvanin
1.2.1.4 timin
1.3 James Watson, Francis Crick
1.3.1 odkrtitje
1.3.1.1 strukture DNK
1.3.1.1.1 na podlagi
1.3.1.1.1.1 uklon rentgenskih žarkov
1.4 nosi dedni zapis
1.4.1 v evkarionskih celicah
1.4.1.1 v jedru
1.5 verige
1.5.1 manjše podenote
1.5.1.1 nukleotidi
2 kromosomi
2.1 46 kromosomov
2.1.1 23 moških
2.1.1.1 XY
2.1.2 23 ženskih
2.1.2.1 XX
2.2 določajo spol
2.3 2n
2.3.1 diploidna
2.3.1.1 dvojni komplet
2.4 n
2.4.1 haploidna
2.4.1.1 enojni komplet
3 geni
3.1 alel
3.1.1 podedujemo od staršev
3.1.2 3 aleli
3.1.2.1 A
3.1.2.2 O (nič)
3.1.2.3 B
3.2 manjši osek
3.2.1 DNK
4 RNK
4.1 ribonukleinska kislina
4.2 informativna mulekola
4.3 verige
4.3.1 manjše podenote
4.3.1.1 nukleotidi
4.3.1.1.1 sestava
4.3.1.1.1.1 fosfat (fosforna kislina)
4.3.1.1.1.2 organske dušikove baze
4.3.1.1.1.2.1 citozin
4.3.1.1.1.2.2 timin
4.3.1.1.1.2.3 gvanin
4.3.1.1.1.2.4 adenin
4.3.1.1.1.2.5 vezi
4.3.1.1.1.2.5.1 vodikove
4.3.1.1.1.3 sladkorja pentoze
4.3.1.1.1.3.1 RNK
4.3.1.1.1.3.1.1 riboza
4.3.1.1.1.3.2 DNK
4.3.1.1.1.3.2.1 deoksiriboza
4.4 enoverižna mulekola
4.5 nastane z
4.5.1 prepisom DNK
4.5.1.1 transkripcija
4.6 struktura RNK
5 cepitev celic
5.1 mitoza
5.2 mejoza
5.2.1 nastanek spolnih celic
6 Spolno razmnoževanje
6.1 nastanek
6.1.1 spolne celice
6.1.1.1 enojno (haploidno) kromosomsko št.
7 nespolno razmnoževanje
7.1 celična delitev
7.1.1 dve hčerinski celici
7.2 Enoceličarji
7.2.1 vzdolžna /prečna delitev
7.3 Mnogoceličarji
7.3.1
7.3.2 priščipne
7.3.2.1 2/več osebkov
7.4 brstenje
7.4.1 ena/več hčerinskih osebkov (brstov)
Show full summary Hide full summary

Similar

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SELECCIÓN ÁREA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LAP
harry herrera
SI units, scalars and vectors
Ezra Dorland
CELICA, GENI
patricija.lasic
CELICA, GENI
Gašper Kopše
SI Units and Derived Units
Charlie Turner
Five Pillars of Islam
Meraj Nabi
The History of Metrology Timeline
Lydia Barnes
Si Clauses
Oliver Hall
Cuestionario 1
Gabo Velázquez