พลังงานทดแทน

Description

Mind Map on พลังงานทดแทน, created by nibee1221 on 01/20/2014.
nibee1221
Mind Map by nibee1221, updated more than 1 year ago
nibee1221
Created by nibee1221 over 9 years ago
3409
0

Resource summary

พลังงานทดแทน
 1. พลังงานแสงอาทิตย์
  1. ข้อดี
   1. ใช้แล้วไม่หมดไป
    1. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง
     1. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
     2. ข้อเสีย
      1. ขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิอากาศ
     3. พลังงานน้ำ
      1. ข้อดี
       1. เป็นพลังงานบริสุทธิ์
        1. ทำให้ใช้พลังงานไม่สิ้นสุด
        2. ข้อเสีย
         1. ทำลายป่าไม้
          1. ยากต่อการเคลื่อนย้าย
         2. พลังงานลม
          1. ข้อดี
           1. ไม่มีวันหมด
            1. ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้
            2. ข้อเสีย
             1. มีความเร็วกระแสลมต่ำ
            3. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
             1. ข้อดี
              1. ความร้อนใต้พิภพมีจำนวนมากมาย
              2. ข้อเสีย
               1. มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี
              3. พลังงานชีวมวล
               1. ข้อดี
                1. ใช้ในทางอุตสาหกรรม
                 1. มีความร้อนสูง
                 2. ข้อเสีย
                  1. ทำให้โอกาสมีมลพิศ
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Elements, Compounds and Mixtures
                 silviaod119
                 ART NOUVEAU
                 Britknee52
                 An Inspector Calls - Themes
                 Emily Simms
                 Macbeth - Charcters
                 a.agagon
                 Chemistry Keywords
                 John Appleseed
                 AQA GCSE Physics Unit 2
                 Gabi Germain
                 Physics GCSE equations unit 1
                 James Howlett
                 Chemistry revision
                 Jordyn Niu
                 Types of Learning Environment
                 Brandon Tuyuc
                 1PR101 2.test - Část 9.
                 Nikola Truong
                 1PR101 2.test - Část 11.
                 Nikola Truong