Selskapsrett, emneoversikt

Any Nom
Mind Map by Any Nom, updated more than 1 year ago
Any Nom
Created by Any Nom almost 4 years ago
13
1

Description

Bachelor Selskapsrett Mind Map on Selskapsrett, emneoversikt, created by Any Nom on 04/07/2016.

Resource summary

Selskapsrett, emneoversikt

Attachments:

1 Ansvarsforhold og kapitalkrav

Attachments:

1.1 begrenset vs ubegrenset, innskuddsplikt vs ikke
2 finansiering av selskapets virksomhet

Attachments:

2.1 egenfinansiering og fremmedfinansiering, EK og gjeld.
2.1.1 Egenfinansiering: innskudd, emisjon
2.2 mellomvarianter av egen- og fremmedfinansiering
2.2.1 begrepsbruk: EK, FK, balanse
3 organisasjon og myndighet. representasjon

Attachments:

3.1 asl: genfors, styre, dl, bedfors
3.1.1 ans: selskapsmøtet, den enkelte deltaker, mulig styre og dl
3.1.1.1 representasjon utad. intern kompetanse og ekstern legitimasjon henger sammen. i tillegg: omsetningslivets effektivitet
3.1.1.1.1 demokrati og minoritetsvern
3.1.1.1.1.1 bl.a. selskapets interne avtaler
4 andelen/aksjens verdi for eierne
4.1 avkastning

Attachments:

4.1.1 Deltakernes rett til selskapsformuen
4.1.1.1 utdeling, konsernbidrag, gaver, kreditt, sanksjoner mot ulovlige utdelinger
4.2 gevinst

Attachments:

4.2.1 salg, utløsning, likvidasjonsvederlag (se også oppløsning)
4.2.1.1 omsettelighet?
4.2.1.2 tvangsinnløsning
5 ugyldighet og mislighold

Attachments:

5.1 selskapsrett er en spesialanvendelse av kontraktsrett. oppstiller plikter. spm er hva som skjer ved brudd.
6 tredjemannsvern

Attachments:

6.1 konkurs, pant
6.2 rettsvernregler ved eierskifte
7 oppløsning

Attachments:

8 rammelovgivning. freg, skattel, regnl, revl, fnavnl, konkl, børsl, vphl

Attachments:

9 Prinsipper:

Attachments:

9.1 ansvarsform
9.1.1 asl
9.1.1.1 offentlighet, indirekte, begrenset heftelse, kapitalkrav (bunden ek)
9.1.2 sel
9.1.2.1 personlig, ubegrenset ansvar
9.2 styreform
9.2.1 asl.
9.2.1.1 aksjedemokrati, minovern
9.2.2 sel
9.2.2.1 enstemmighet
9.3 prinsippene knytter seg hovedsakelig til tre emner: ansvarsform/kapitalkrav, organisasjon og utdeling (bunden EK) (1, 3, 4)
Show full summary Hide full summary

Similar

Characters in "King Lear"
eleanor.gregory
Business Studies Unit 2
tara.springate
THEMES IN KING LEAR
Sarah-Elizabeth
English Speech Analysis Terminology
Fionnghuala Malone
A2 Organic Chemistry - Reactions
yannycollins
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
Life in Germany
Ben C
B3, C3, P3
George Moores
GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
Lilac Potato
2_PSBD HIDDEN QUS By amajad ali
Ps Test
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward