Positivismen i den Naturvitenskapelig tradisjon

gdeilif
Mind Map by gdeilif, updated more than 1 year ago
gdeilif
Created by gdeilif over 5 years ago
5
0

Description

Beskrivelse av Positivismen i den Naturvitenskapelige tradisjon

Resource summary

Positivismen i den Naturvitenskapelig tradisjon
 1. Empirismen en overordnet filosofisk skole for positivismen
  1. Rommer antagelser om et grunnlag for behandling
   1. av filosofiske problemer
    1. gir svar på noen av filosofiens hovedspørsmål
    2. Den erkjennedelsesteoretiske grunntese
     1. All viten stammer fra erfaring
      1. NB! Kun det empiriske begrep for erfaring
       1. Empiriske inntrykk
        1. Sanseerfaring
         1. Lukte
          1. Høre
           1. Føle
            1. Smake
             1. Se
         2. Opposisjon mot rasjonalismen
         3. "det positivt givne" - som betyr de umiddelbart gitte empiriske kjensgjerninger
          1. Positivistisk forklaring av fenomener
           1. Hvilke krefter eller forhold er - ansvarlig - for at fenomenet oppstår
            1. 3 typer forklaringsmodeller
             1. Det religiøse
              1. fenomener forklart med utgangspkt i guddommelig vilje/krefter
              2. Det metafysiske
               1. fenomener forklart av krefter/forhold innenfor et metafysisk system
                1. "det som går ut over naturen"
                2. Det positive, vitenskapelige
                 1. Vitenskapen utelukkende forklarer forholdene med empiriske kjennsgjerninger/fakta
                  1. Comte mener at vi har nådd det endelige målet for menneskelig erkjennelse
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              Spanish Vocabulary- Intermediate
              PatrickNoonan
              SAT Exam 'Word of the Day' Set 2
              SAT Prep Group
              Symbols in Lord of the Flies
              lowri_luxton
              PSBD TEST # 3
              yog thapa
              Using GoConqr to study English literature
              Sarah Egan
              New English Literature GCSE
              Sarah Egan
              La Salud y Las Desigualdades de Género
              Kelly vallejos
              SMART TV
              Iván Andrés
              La estadistica, mapa conceptual
              Jhonny Flores
              TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
              Valeria Rios
              1.6.3 PROCESO CONTABLE
              JENNIFER giselle