Essay phrases

Aislinn B
Mind Map by , created over 5 years ago

6th year Irish Mind Map on Essay phrases, created by Aislinn B on 01/30/2014.

268
5
0
Tags
Aislinn B
Created by Aislinn B over 5 years ago
An Gnáthrud
xlauramartinx
Aimsir Fháistineach
emilydonnelly99
An Briathar Saor
gaeilgebenildus
GCSE French - Parts of the Body
Abby B
Materials
Billie Juniper
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
Essay phrases
1 Reamhra
1.1 go bhfuil-there is
1.2 go mbionn-there always is
1.3 go raibh-there was
1.4 go mbeadh-there would be
1.5 Cinnte
1.6 Feictear
1.6.1 domsa-it seems to me
1.7 Dairire
1.8 Dar liom
1.9 Ni feidir a sheanadh
1.10 A mhalairt ata fior
1.11 Is cuis/abhar imni e
1.12 Is iomnai sceal ata i mbeal an phobail
1.13 Gan dabht
1.14 Pleifigh me a t-abhar sin san aiste seo
2 Corp na hAiste
2.1 Feicter dom gur fadbh mhor i ar fud an domhain
2.1.1 Tarlionn se i ngach tir agus gach ait
2.1.1.1 Caithfear a ra..
2.2 Eascrionn fadbh amhain o fhadbh eile
2.3 Ni feidir an sceal a leighis gan athru intinn
2.3.1 caithfimind dul i ngleic leis an fadbh
2.4 Ta an sceal ag dul in olcas/i bhfeabhas
2.4.1 ar an gcead dul sios
2.5 tuairim choitianta me
2.5.1 Mar eol don saol ta cuiseanna eagsula leis an bbhfadbh seo
2.6 scaiti/uaireanta
2.6.1 de gnath
2.6.1.1 Anuas ar sin
2.7 go minic
2.8 go rialta
2.8.1 Mar thoradh ar sin
2.9 Tuairiscitear
3 Crioch
3.1 Mor duinn a bheith an dearcadh dearfach
3.2 Nil se ceart, coir no cothram
3.3 Ba choir don rialtas an fadhb a chur faoi smacht
3.4 An bhfuil aon reitach ar sceal?
3.4.1 Is leir nach bhfuil saol bog le daoine oga
3.4.1.1 Ta polasaithe nua ag teastail chun dul i ngleic leis an bhfadbh

Media attachments