Daoine Oga

Aislinn B
Mind Map by Aislinn B, updated more than 1 year ago
2317
6
0

Description

Irish Essay (Aiste)
Tags

Resource summary

Daoine Oga
1 Fadbh an oil
1.1 Tuairiscitear go bhfuil fadbh an oil in Eirinn
1.1.1 Feictear domsa go bhfuil cultur an oil i measc daoine oga sa tir seo
1.1.1.1 is deanai, caitheann deagoir chead daithead is a ceathair milluin euro sa bhlian ar alcol in eirinn
1.1.1.2 Anuas ar sin, thosaigh daoine ag ol nuair a bhionn siad ceithre no cuig bliana deag d'aois
1.1.1.2.1 Is cuis imni e
1.1.1.2.2 ni se ceart, coir no cothrom
1.2 Bionn cartai breagacha ag roinnt daoine oga
1.3 agus ceannaoinn siad alcol sna sopai eischeadunais
1.4 Is fadbh i an ragus oil i measc daoine oga
1.5 Mar thoradh ar sin, bionn na ospideal na tire lan le meisceoiri oga ag an deireadh seachtaine
2 Drugai
2.1 Deir na saineolaithe go bhfuil na ndrugai fadbh na coirulachta fite fuaite le cheile
2.2 Mar is eol don saol ta culu eacnamiochta ar siul in Eirinn
2.2.1 Ta a lan daoine i gruachas faoi lathair
2.3 Anuas ar sin, casan roinnt daoine ar dhrugai.
2.4 Gan mhoill bhionn siad ar na sraideanna ag robail chun a nos a chothu
2.5 Ionsitear daoine neamharchoideacha chun airgead
2.5.1 Is cuis imni e
2.6 Ta fadbh na coiriulachta fite fuaite le rogadh na ndronganna drugai ar fud na tire
2.7 Ta meadu mor tagtha ar dhunmharu sna ceantair ina bhfuil na ndruganna drugai ag troid
3 Teicneoliocht
3.1 Is beag teach gan riomhaire agus fail acu ar an idirlion
3.2 Is iomnai buntaiste a bhaineann leis an idirlion
3.3 Ma theann duine iseach sa Google, is feidir leis a rogha rud a chuardach
Show full summary Hide full summary

Suggestions

An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
Aimsir Fháistineach
emilydonnelly99
An Gnáthrud
xlauramartinx
An Briathar Saor
gaeilgebenildus
History - The Renaissance
white.emer
A quiz on Irish heritage
David Bauer
Modh Coinníollach
emilydonnelly99
An tEarrach Thiar
Tom Cahill
layout of a letter (irish)
johannab311
Days of the Week- Irish
orlastudying
hurlamaboc
keara.foley51
Na dathanna/ the colours
Sarah Egan
An Uimhir Iolra
gaeilgebenildus
Irish Oral 2016 Picture Sequence 1: Bua sa Chomórtas Raidió
Sarah Egan
Irish Oral 2016 Picture Sequence 2: Tá sé in am tosú ag obair!
Sarah Egan
Cuairt Ar Aintin - Irish orals picture sequence
Hannah Kelleher