Poesía de posguerra

Sara Guerra Area
Mind Map by , created over 3 years ago

Mind Map on Poesía de posguerra, created by Sara Guerra Area on 05/31/2016.

4
0
0
Tags No tags specified
Sara Guerra Area
Created by Sara Guerra Area over 3 years ago
sec + final
maxwell3254
History- Religion and medicine
gemma.bell
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
Relationships in Streetcar
Alanna Pearson
APUSH End-of-Year Cram Exam: Set 1
Nathaniel Rodriguez
IMAGS Employment Examination for Applicants
mike_101290
Great Expectations
Jodee Phillips
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
GCSE REVISION TIMETABLE
gracemiddleton
Poesía de posguerra
1 Xeración do 36
1.1 Nacen entre 1910 e 1920
1.1.1 Xa publicaron antes da guerra
1.1.1.1 Autores
1.1.1.1.1 Celso Emilio Ferreiro
1.1.1.1.1.1 Comeza como escritor coa publicación de "Cartafol de poesía". Escribe sobre a guerra e as súas consecuencias. En 1966 emigra a Venezuela. Regresa de América. Exerce como xornalista
1.1.1.1.1.2 Obra
1.1.1.1.1.2.1 Recupera a poesía social
1.1.1.1.1.2.2 Liñas temáticas
1.1.1.1.1.2.2.1 Poesía social. Carácter reinvindicativo. Denuncia as inxustizas. Compromiso antibelicista e antifascista.
1.1.1.1.1.2.2.1.1 Longa noite de pedra. Convertéronse en loita contra a ditadura franquista. Predominan os poemas de denuncia
1.1.1.1.1.2.2.2 Poesía intimista. Desacougo existencial. Lembra un tempo pasado e feliz, evoca a súa terra natal.
1.1.1.1.1.2.2.2.1 -O soño sulagado. Combina poesía intimista e a social reinvindicativa. -Onde o mundo se chama Celanova
1.1.1.1.1.2.2.3 Poesía satírica. Dennuncia cun ton moi crítico, cheo de humor, a mesquindade humana
1.1.1.1.1.2.2.3.1 Viaxe ao país dos ananos e Cantigas de escarnio e maldicir. Escritos despois da emigración a Venezuela. Denuncia aos galegos que esqueceron a súa orixe
1.1.1.1.2 Aquilino Iglesia Alvariño
1.1.1.1.3 María Mariño
2 Promoción de Enlace
2.1 Naceron entre 1920 e 1930. Serve de ponte entra a Xeración do 36 e a da Xeración das Festas Minervais.
2.1.1 É unha suma de individualidades. Todos coinciden na evolución lingüística.
2.1.1.1 Autores
2.1.1.1.1 Luz Pozo Garza
2.1.1.1.1.1 Teñen importante presenza a música e a pintura. Isto completa e enriquece as ideas e sentimentos.
2.1.1.1.1.1.1 Liñas temáticas
2.1.1.1.1.1.1.1 -Intimista -Comprometida e solidaria
2.1.1.1.1.1.2 Pioneira da obra ensaística
2.1.1.1.1.1.3 Obras: -O paxaro na boca -Verbas derradeiras -Concerto de outono -Códice calixtino -Vida secreta de Rosalía
2.1.1.1.2 Antón Tovar
2.1.1.1.3 Manuel Cuña Novás
3 Festas Minervais
3.1 Escritores nacidos entre 1930 e 1940. Características xeneracionais:
3.1.1 -Teñen formación universitaria. Participan nas Festas Minervais e escriben no xornal "La noche"
3.1.2 - Son monolingües en galego.
3.1.3 -Manteñen compromiso político.
3.2 Autores
3.2.1 Uxío Novoneira
3.2.1.1 Destaca a súa poesía paisaxística (O Courel). Importancia dos efectos fónicos e pola brevidade dos seus versos. Cultivou poesía social, intimista e erótica
3.2.1.2 Obras: -O eidos -Poemas caligráficos -Muller pra lonxe -Tempo de lexía
3.2.2 Manuel María
3.2.2.1 É autor dunha obra extensísima. Moi variada formal e temáticamente. Tras unha etapa existencialista dá paso ao paisaxismo e sobre todo a poesía social. Poesía de denuncia e reinvindicación.
3.2.2.2 Obras: -Muiñeiro de brétemas -Morrendo a cada intre -Terra chá -Documentos personaes -Poemas pra construir una patria -A primavera de Venus -Poemas para dicirlle a dúas lagoas
3.2.3 Antón Avilés de Taramancos
3.2.3.1 Emigra a Colombia, o que o afasta dos seus compañeiros de xeración. Regresa a Noia e nunha taberna rexentada por el organiza recitais poéticos, e milita no nacionalismo político e cultural de esquedas.
3.2.3.2 Temas
3.2.3.2.1 O amor, o nacionalismo, a nostalxia. Dúas etapas: a anterior á emigración e a que inicia tras o seu regreso. Na segunda recolle a experiencia da viaxe.
3.2.3.2.1.1 Obras: -A frauta e o garamelo -As torresno ar
3.2.4 Xohana Torres
3.2.4.1 Cultivou poesía, narrativa, ensaio e teatro
3.2.4.1.1 Poesía
3.2.4.1.1.1 Temas intimistas e sociais
3.2.4.1.1.1.1 Obras: -Do sulco -Tempo de ría
3.2.4.1.2 Como narradora escribiu Adios María, novela encadrada na Nova Narrativa Galega
3.2.4.1.3 Obras de teatro: -Á outra banda do Iberr
3.2.5 Bernardino Graña
3.2.5.1 Entrou en relación co grupo Brais Pinto e publicou o seu primeiro poemario. Escribiu poesía, teatro e narrativa
3.2.5.1.1 Poesía
3.2.5.1.1.1 Natureza e amor. Escribe sobre o mar
3.2.5.1.1.1.1 Obras: -Profecía do mar -Himno verde
3.2.5.1.2 Teatro
3.2.5.1.2.1 Obras: -Vinte mil pesos de crime -Sinfarín contra Don Perfeuto
3.2.5.1.3 Obra narrativa
3.2.5.1.3.1 Publicou obras infantís e xuvenís
3.2.5.1.3.1.1 Obras: -Protoevanxeo do Neto de Herodes -Fins do mundo -Planeta dos ratos tolos
3.2.6 Xosé Luís Méndez Ferrín
3.2.6.1 Poeta e narrador máis fundamental da literatura galega
3.2.6.1.1 Poesía
3.2.6.1.1.1 Tema existencial na liña da Escola de Tebras. Dá paso á poesía civil e reinvindicativa. Dúas liñas poéticas: lírica e intimista, desenvolve a nostalxia, o amor, a morte..., e outra reinvindicativa e concienciadora, ideoloxía revolucionaria. Ton épico, a riqueza das imaxes e variedade métrica.
3.2.6.1.1.1.1 Obras: -Voce na néboa -O fin dun canto