Yazım Yanlışları

muhammedyasar
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Yazım Yanlışları, created by muhammedyasar on 02/23/2014.

317
0
0
Tags No tags specified
muhammedyasar
Created by muhammedyasar over 5 years ago
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
Life in Germany
Ben C
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
1PR101 2.test - Část 10.
Nikola Truong
'The Merchant of Venice' - William Shakespeare
cian.buckley
Volcanoes
1jdjdjd1
C6 Flash cards
Anna Hollywood
Atoms, Protons, Neutrons & Electrons quiz
leonie.examtime
Aggression mind-map for A2 AQA Psychology
poeticjustice
Yazım Yanlışları
1 Sayıların Yazımı
1.1 Sayılar çek-senet hariç her zaman ayrı yazılır.(on beş, yirmi iki vs.)
1.1.1 Sayılara getirilen ekler (') kesme işareti ile ayrılır.(1978'de, 19'un)
1.1.2 Sayı sonrası gelen birimler (') kesme ile ayrılmaz.(1m²lik, 15m²nin)
2 İkileme ve Pekiştirmeler
2.1 İkilemeyi oluşturan kelimeler öz anlamları ile kullanılmışsa, ikilemeler ayrı yazılır. Öz anlam yoksa bitişik yazılır.
2.1.1 el ele, diz dize, kol kola, baş başa vs. gibi samimiyet belirten ikilemeler ayrı yazılır. Ancak örneğin "gitgide" öz anlamında olmadığından bitişik yazılıyor. Aynı zamandan günbegün,şipşak, cızbız, herhangi gibi ikilemeler bitişik.
2.2 Pekiştirmeler bitişik yazılır. Örnek; apaçık, apak, büsbütün, çepeçevre, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, gömgök, güpegündüz, kapkara, kupkuru, masmavi, mosmor, paramparça, sapasağlam, sapsarı, sırıl­sıklam, sırsıklam, sipsivri, yemyeşil vb.
3 Yön Adları
3.1 Yer adı özel isimden sonraysa küçük yazılır.(Asya'nın doğusu, Anadolu'nun batısı gibi) Ancak özel isimden önce geliyorsa büyük yazılıyor. Doğu Anadolu, Batı Trakya gibi.
3.1.1 Yön adı ad aktarması yapmışsa büyük yazılır. Doğu'dan uzakta, Batı'nın ahlakı gibi.
3.1.2 Ara yönler her zaman bitişik yazılır. Güneydoğu, kuzeybatı vs.
4 Gün ve Ay Adları
4.1 Net bir tarih belirtiyorsa büyük, belirtmiyorsa küçük yazılır.12 Kasım 1989 Salı gibi net bir tarih varsa gün ve ay adları büyük yazılır. Ancak Önümüzdeki salı ya da geçen ay gibi belirsiz tarihler varsa küçük harf kullanılır.
5 Yardımcı Eylemin Yazımı
5.1 Yardımcı eylem alan kelime ile aralarında ses olayı varsa bitişik yazılır. Zikretmek, Şükretmek vb. Ses olayı yoksa ayrı yazılır. Hak etmek, kabul olmak vs. Not:"hakketmek" bir sanattır, "hak etmek"le karıştırılmamalı.
6 -de ve -ki eklerinin yazımı
6.1 Bağlaçları cümleden çektiğimizde anlamlarında büyük bir değişme olmaz. Bu ip ucu sayesinde bağlaç olan ki ve de eklerini ayırabiliriz. Bağlaçlar da her zaman ayrı yazılacağından, ayrı yazılan ki ve de eklerini anlayabiliriz.
6.1.1 -ki eki için özel durum: Bağlaç olan ki dışındaki diğer -ki ekleri birleşik yazılır aynı -de ekinde olduğu gibi.(onunki, sendeki, içinde vs.) Ancak bağlaç olmasına rağmen birleşik yazılan bazı kalıplaşmış sözcükler var bunlar; "oysaki, halbuki, mademki, meğerki, sanki,belki" bu altı kelimeyi ezberlemek durumundayız.
7 Açık Adres Yazımı
7.1 Mahalle, meydan, apartman, bulvar, sokak vs isimleri her zaman büyük yazılır. Adnan Menderes Bulvarı, Tahrir Meydanı, Kısmet Apartmanı vb.
8 Büyük-Küçük Harf
8.1 Özel isimde dağı, dağları, ovası, gölü vs. bulunuyorsa bunların ilk harfi büyük olmalı.
8.1.1 Van Gölü, Bolu Dağı, Toros Dağları, Meriç Nehri, Bafra Ovası vs. vs. Görüldüğü gibi ismi tamamladığı için ikinci kelimelerin hepsi büyük harfle yazıldı.
8.1.2 şehir, il, ilçe, semt, kasaba, kent, vilayet, köy, belde, bucak vs. her zaman küçük yazılır. (Ankara vilayeti, Adana şehri) Görüldüğü üzere ikinci kelimeler küçük harfle başladı.
8.1.3 Dünya ve Ay gibi gök cisimleri hariç diğer gezegen veya yıldız isimleri büyük harfle başlar. Çünkü her zaman temel anlamında kullanılırlar. Mars, Orion Nebulası vs.Ancak dünya ve ay sadece gerçek anlamlarında ise büyük harfle yazılır. Örneğin; "dünyam başıma yıkıldı" veya "ay yüzlü" gibi mecaz kullanımlar olabileceğini aklından çıkarma.
8.1.4 Kıta, ülke, bölge, bölüm isimleri büyük harfle başlar. Ancak kıta isimlerinden sonra gelen "kıtası" sözcüğü küçük yazılmalıdır. "Asya kıtası" gibi. Bölge ve bölümlerden sonra gelen "bölümü, bölgesi" gibi kelimeler ise hep büyük harfle başlar.Doğu Anadolu Bölgesi, Çatalca-Kocaeli Bölümü gibi.
8.2 NOT1:
8.2.1 İl, yer, ülke vs. isimlerinden sonra gelen tür ismi bir tane cisimden bahsediyorsa büyük, birden çoksa büyük harfle yazılıyor. Örneklerle daha iyi anlarsın.
8.2.1.1 "Van kedisi, Sivas kangalı" Gördüğün gibi gelen tür isimlerini küçük yazdım. Çünkü bunlar sadece bir varlıktan bahsetmiyor. Kedi her yerde var aynı şekilde kangalda. Örneklere devam.
8.2.1.1.1 Türk bayrağı, Türk kahvesi, Türk medeniyeti, Türk lokumu, Türk edebiyatı vs. Bunlarda tek değil. Her yerde aynı özelliği gösteriyorlar.
8.2.1.2 Brüksel lahanası, Antep fıstığı, Washington portakalı aynı mantıkla küçük yazılır.
8.2.1.3 Eğer net bir yerden bahsedilmiyorsa; saray, hamam, müze vs. kelimeler küçük yazılır. Yani:Osmanlı sarayları derken küçük, Topkapı Sarayı derken büyük yazılmalı.
8.2.1.3.1 "Türkiye müzeleri" derken bir bilinmez var hangi müze olduğu net değil. Bu yüzden müze burada küçük harfle yazıldı. Ancak Kahire Mısır Müzesi denseydi, yer belli olduğundan büyük harfle yazılır derdik.
8.3 NOT2:
8.3.1 Edebiyat türleri veya akımları özel isim olmadıklarından cümle başında değilse küçük yazılır. Divan edebiyatı, servet-i fünun edebiyatı, halk edebiyatı vs. Eğer bu türlerin sonun devri veya dönemi gelirse bunlar artık özel isim olur ve net bir devri belirttiklerinden büyük yazılmaları gerekir. Halk Edebiyatı Dönemi, Tekke Edebiyatı Devri vb. şeklinde.
9 Çağ-Dönem İsimleri
9.1 Net bir çağ veya dönemden bahsediliyorsa büyük, net değilse küçük yazılmalıdır. İlk Çağ, Orta Çağ, Demir Çağı vs. kesin bir tarihi bildiriyor ancak İlk çağlar net değil. İlk çağlardan hangisini kastettiğini bilmiyoruz.

Media attachments