snovi 1

neža rojs
Mind Map by neža rojs, updated more than 1 year ago
neža rojs
Created by neža rojs almost 4 years ago
2
0

Description

pojmovna mapa o snoveh
Tags

Resource summary

snovi 1
1 masa in prostornina
2 čiste snovi
2.1 vsi delci enake lastnosti
2.2 homogene, jih ne moremo ločiti na komponente
2.3 delitev
2.3.1 elementi
2.3.1.1 ni možno razstaviti na enostavnejše
2.3.1.1.1 klor, natri, cink
2.3.1.2 zgrajeni iz enakih atomov
2.3.1.2.1 atomi
2.3.1.2.1.1 enaki atomi istega elementa
2.3.1.2.1.1.1 enako maso velikost in lastnosti
2.3.1.2.1.2 različni atomi različnih elementov
2.3.1.2.1.2.1 masa, velikost,lastnosti
2.3.1.3 pri nekaterih atomi niso povezani
2.3.1.3.1 žlahtni plini
2.3.1.4 po dva atoma ali več
2.3.1.4.1 povezana v delec
2.3.1.4.1.1 molekula
2.3.1.4.1.1.1 kisik, vodik
2.3.1.5 molekuleelementov
2.3.2 spojine
2.3.2.1 lahko razgradimo na enostavnejše
2.3.2.1.1 kalcin,modra galica,sladkor
2.3.2.2 molekule spojin
2.4 vse zgrajene iz atomov
3 zmesi
3.1 vsi delci razlikujejo po lastnosti
3.2 zmešamo več čistih snovi te imajo še prvotne lastnosti
3.3 lahko ločimo na osnovne komponente
3.4 delitev
3.4.1 homogene zmesi
3.4.1.1 zmes je enaka
3.4.1.2 sestava se ne spreminaj
3.4.2 heterogene
3.4.2.1 sestava ni enaka
3.4.2.2 SUSPENZIJA
3.4.2.2.1 veliki delci
3.4.2.2.1.1 FILTRACIJA
3.4.2.3 EMULZIJA
3.4.2.3.1 dve tekočini
3.4.2.3.1.1 se ne mešata
4 zrak
4.1 obdaja zemljo
4.1.1 atmosfera
4.2 plini
4.2.1 dušik 3/5
4.2.1.1 brez barve,vonja
4.2.1.2 spojine
4.2.1.2.1 amonijak in dušikove kisline
4.2.1.3 sestavni del beljakovin
4.2.1.4 pomemben za kmetistvo
4.2.2 1/5
4.2.2.1 vodni hlapi
4.2.2.1.1 količina odvisna od temperature
4.2.2.1.2 megla
4.2.2.1.2.1 ko je v zarku dim
4.2.2.1.2.1.1 in se vlažen zrak shladi
4.2.2.2 ogljikovem dioksidu
4.2.2.2.1 potrebujejo rastline
4.2.2.2.1.1 fotosinteza
4.2.2.2.2 razstopljen v vodi
4.2.2.2.2.1 gazirani
4.2.2.3 žlahtni plini
4.2.2.3.1 argon
4.2.2.3.1.1 uporabljajo v žarnicah
4.2.2.3.1.1.1 da žarilna nitka dlje gori
4.2.3 kisik 1/5
4.2.3.1 brez barve,okusa
4.2.3.2 življenskega pomena
4.2.3.2.1 dihanje
4.2.3.2.1.1 iz hrane sprošča energijo
4.2.3.3 se spaja z različnimi snovi
4.2.3.3.1 oksidacija
4.2.3.4 gnojenje
4.2.3.4.1 spajanje s kisikom
5 razstopine
5.1 topilo
5.1.1 voda
5.1.2 topljenec
5.1.2.1 sol
5.1.2.2 razstopina
5.1.2.2.1 slana voda
5.1.2.3 snov v kateri se razstopi topljenec
5.1.3 snov v kateri se razstopi topljenec
5.2 hitrost razstaplanja
5.2.1 velikosti delcev
5.2.2 temperature
5.2.3 mešanja
5.2.4 nasičenosti razstopine
6 metode ločevanja snovi
6.1 lastnosti čistih snovi
6.1.1 sestavljajo zmes
6.1.1.1 ne spremenijo
6.2 sejanje
6.3 dekantiranje (odlivanje)
6.4 ločevanje z magnetom
6.5 filtracija
6.6 centrifugiranje
6.7 ločevanje z lijem ločnikom
6.8 kristalizacija
6.9 sublimacija
6.10 destilacija
Show full summary Hide full summary

Similar

SNOVI
živa mlakar
SNOVI 1
Kaja Dolenc
SNOVI1
nika saagdin
SNOVI
Lara Zupanc
Biogeni elementi
masa.brdnik
BIOGENI ELEMENTI
laura.skledar
Homework fase preparatoria- Modelli atomici
andrea.bernacchia
SNOVI
neža rojs
SNOVI
anja godec
pojemovna mapa anja
anja lončarič