Kaja Dolenc
Mind Map by , created about 3 years ago

pojmovna mapa o snoveh.

1
0
0
Tags
Kaja Dolenc
Created by Kaja Dolenc about 3 years ago
Biogeni elementi
masa.brdnik
BIOGENI ELEMENTI
laura.skledar
Elementi mark. kom.
Anja Čokl
Thar Desert- Hot desert LEDC Case Study
a a
English Techniques
shenaii matlock
SNOVI 1
1 ZMESI
1.1 različne lastnosti
1.2 lahko ločimo
1.3 homogene zmesi
1.3.1 zmes je enaka
1.3.2 sestava se ne spreminja
1.4 heterogene zmesi
1.4.1 sestava ni enaka
1.4.2 suspenzija
1.4.2.1 veliki delci
1.4.2.1.1 filtracija
1.4.3 emulzija
1.4.3.1 zmes dveh tekočin
1.4.3.1.1 se ne mešata
2 ČISTE SNOVI
2.1 enake lastnosti
2.2 homogene
2.2.1 ne moremo jih ločiti na konponente
2.3 elementi
2.3.1 jih ni možno razstaviti na enostavnejše
2.3.1.1 baker, žveplo, kisik, dušik
2.3.2 zelo majhni delci
2.3.2.1 atomi
2.3.2.1.1 istega elementa so enaki
2.3.2.1.1.1 masa, velikost in lastnosti
2.3.2.1.2 različnega elementa so različni
2.3.2.1.2.1 masa, velikost in lastnosti
2.3.3 iz atomov
2.3.4 pri nekaterih atomi niso med seboj povezani
2.3.4.1 žlahtni plini
2.3.5 po dva atoma ali več
2.3.5.1 povezana v delec
2.3.5.1.1 molekula
2.3.5.1.1.1 kisik, vodik
2.3.6 poznamo mulekule
2.4 spojine
2.4.1 lahko razgradimo na enostavne
2.4.1.1 voda, ogljikov dioksid
2.4.2 moznamo mulekule
2.5 vse je zgrajeno iz atomov
3 zrak
3.1 snov
3.1.1 obdaja zemljo
3.1.1.1 atmosfera
3.2 zmes plinov
3.2.1 kisik 1/5
3.2.2 dušik 3/5
3.2.3 1/5
3.2.3.1 vodni hlapi
3.2.3.1.1 količina odvisna od temperature
3.2.3.1.1.1 megla
3.2.3.1.1.1.1 dosti manj delcev, zrak se shladi
3.2.3.2 ogljikov dioksid
3.2.3.2.1 rastline
3.2.3.2.1.1 fotosinteza
3.2.3.2.1.1.1 raztopljen v vodi
3.2.3.2.1.1.1.1 gazirane pijače
3.2.3.3 žlahtni plini
3.2.3.3.1 argon
3.2.3.3.1.1 žarnice
3.2.3.3.1.1.1 žarilna nitka
3.3 dušik
3.3.1 brezbarven, brez vonja
3.3.2 dušikove spojine
3.3.2.1 amonijak, dušikove kisline
3.3.3 sestavni del beljakovin vsake celice
3.3.4 pomemben za rast rastlin
3.4 kisik
3.4.1 brezbarven, brez okusa
3.4.2 življensko pomemben
3.4.2.1 potrebujemo za dihanje
3.4.2.1.1 pri dihanju se iz hrane sprošča energija
3.4.3 se rad spaja z različnimisnovmi
3.4.3.1 oksidacija
3.4.4 gorenje
4 raztopine
4.1 hitrost raztapljanja
4.1.1 velikost delcev
4.1.2 nasičenosti raztopine
4.1.3 temperature
4.1.4 mešanja
4.2 topilo
4.2.1 voda
4.2.2 se raztopi topljenec
4.3 +topljenec
4.3.1 sol
4.3.2 se raztopi v topilu
4.4 =raztopina
4.4.1 slana voda
5 metode ločevanja zmesi
5.1 lastnosti čistih snovi
5.1.1 sestavljajo zmes
5.1.1.1 ne spremenijo
5.2 sejanje
5.3 dekantiranje (odlivanje)
5.4 ločevanje z magnetom
5.5 filtracija
5.6 ekstakcija