SNOVI1

nika saagdin
Mind Map by nika saagdin, updated more than 1 year ago
nika saagdin
Created by nika saagdin almost 4 years ago
4
0

Description

pojmovna mapa o snoveh
Tags

Resource summary

SNOVI1
1 MORSKA VODA
1.1 je snov
2 snov je vse kar ima
2.1 maso
2.2 prostornino
3 snov je sestavljena iz
3.1 delcev
4 DELITELJ SNOVI
4.1 čiste snovi
4.1.1 vsi delci imajo enake lastnosti
4.2 zmesi
4.2.1 delci se med seboj razlikujejo
4.2.1.1 po lastnostih
5 ČISTE SNOVI
5.1 so homogene
5.2 imajo definirano sestavo
5.3 ne moremo ločiti na komponente
5.4 enostavni postopki
6 ZMESI
6.1 nastanejo če zmešamo več čistih snovi
6.2 ohranjajo svoje prvotne lastnosti
6.3 lahko ločimo na komponentne snovi
7 HOMO GENE SNOVI
7.1 sestava zmesi po celotni strani enaka
7.2 sestava se en spreminaj
8 HETOROGENSKE ZMESI
8.1 celotna sestava zmesi ni enaka
8.2 voda, onesanžena z kavnimi zrni, oljem, česnom v prahu, soljo
9 SUSPENZIJA
9.1 heterogene zmesi
9.2 vsebujejo dovolj velike delce
9.3 lahko filtriramo
9.4 EMULZIJA
9.4.1 heterogenske snovi
9.4.2 zmes olja
9.4.3 tako amjhni delci
9.4.4 jih ne vidimo
9.4.5 zmes dveh tekočin,ki se ne mešata
10 snovi delimo na ČISTE SNOVI in ZMESI
11 ELEMENTI IN SPOJINE
11.1 so snovi
11.2 ni možno rastaviti
11.3 baker, žveplo, kisik, dušik, argon
12 čiste snovi,ki jih lahko razdelimo
12.1 voda, oglikov dioksid,...
13 ELEMENTI
13.1 iz zelo majhnih delcev
13.1.1 atomi
13.1.1.1 imajo enako maso
13.1.1.2 velikost
13.1.1.3 lastnosti
13.2 atomi različnih elementov
13.2.1 po masi
13.2.2 velikosti
13.2.3 lastnostih
14 ZRAK
14.1 je snov, ki obdaja zemljo
14.2 ATMOSFERA
14.3 zmes plinov
15 PLINI, KI SESTAVLJAJO ZRAK
15.1 dušik (3/5)
15.1.1 brezbarven
15.1.2 brez vonja
15.1.3 za gnojila
15.1.4 razstreliva
15.1.5 barvila
15.1.6 za kmetistvo
15.1.6.1 razvoj rastlin
15.2 kisik (1/5)
15.2.1 brez barve
15.2.2 brez okusa
15.2.3 življensko pomemben
15.2.4 potrebujemo za dihanje
15.2.5 spršča energija
15.2.6 spaja z različnimi snovmi
15.2.7 temu pravimo oksidacija
15.2.8 pomemben pri gorenju
16 VODNI HALAPI
16.1 nahajajo se v zraku
16.1.1 količina odvisna od temperature
16.2 megla nastane ko je v zrakun dosti majhnih delcev
16.3 vlažen zrak se shlasdi
17 OGLIKOV DIOKSID
17.1 potrebujejo ga rastline
17.1.1 pri fotosintezi
17.2 rastopljen v vodi
17.2.1 gazirane pijače
18 ŽLAHTNI PLINI
18.1 argon uporabljamo
18.1.1 v žarnicah
18.1.1.1 da žarilna nitka gori dlje
19 RAZSTOPINE
19.1 topilo
19.1.1 topljenec
19.1.1.1 razstopina
19.1.2 voda
19.1.2.1 sol
19.1.2.1.1 slana voda
20 topilo je snovv kateri se razstopi topljenec
20.1 alkohol
20.2 voda
20.3 bencin
20.4 topljenec je snov, ki se razstopi v topilu
20.4.1 sladkor, sol,...
21 različne metode ločevanja
21.1 želimo med seboj ločiti
21.1.1 sejanje
21.1.1.1 dekantiranje
21.1.1.1.1 ločevanje
21.1.1.1.1.1 filtraciaj
21.1.1.1.1.1.1 ekstrakcija
21.1.1.1.1.1.1.1 centrifuganje
21.1.1.1.1.1.1.1.1 ločevanje ločnikov
21.1.1.1.1.1.1.1.1.1 kristalizacija
21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 sublimacija
21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 destilacija
21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 kromatografiranje
21.2 čistih snovi
21.3 spreminjajo
Show full summary Hide full summary

Similar

SNOVI
živa mlakar
snovi 1
neža rojs
SNOVI 1
Kaja Dolenc
SNOVI
Lara Zupanc
Biogeni elementi
masa.brdnik
BIOGENI ELEMENTI
laura.skledar
Homework fase preparatoria- Modelli atomici
andrea.bernacchia
SNOVI
neža rojs
SNOVI
anja godec
pojemovna mapa anja
anja lončarič