MAGNITUD, MESURES I UNITATS

DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ
Mind Map by DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ, updated more than 1 year ago
DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ
Created by DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ almost 4 years ago
136
0

Description

Mapa conceptual magnituds, mesures i unitats
Tags

Resource summary

MAGNITUD, MESURES I UNITATS
1 MAGNITUDS
1.1 És qualsevol propietat natural que pot ser quantificada a partir de la mesura o del càlcul matemàtic
1.2 Magnituds escalars
1.2.1 són aquelles que queden completament definides per un nombre i les unitats utilitzades per a la seva mida. És a dir, les magnituds escalars estan representades per l'ens matemàtic més simple, per un nombre.
1.2.1.1 Densitat
1.2.1.2 Massa
1.2.1.3 Temperatura
1.3 Magnituds vectorials
1.3.1 Són aquelles que queden caracteritzades per una quantitat (intensitat o mòdul), una adreça i un sentit. En un espai euclidià, de no més de tres dimensions, un vector es representa mitjançant un segment orientat.
1.3.1.1 Velocitat
1.3.1.2 Força
1.3.1.3 Acceleració
2 MESURES
2.1 És un valor numèric o magnitud d'algun atribut físic d'un objecte
2.2 30cm
2.3 30L
2.4 30ºC
2.5 30g
2.6 30s
3 UNITATS
3.1 És una quantitat estandarditzada d'una determinada magnitud física
3.2 Sistemes D'unitats
3.2.1 Tècnic
3.2.1.1 utm
3.2.1.1.1 m
3.2.1.1.1.1 s
3.2.1.1.1.1.1 m/s
3.2.1.1.1.1.1.1 kp
3.2.1.1.1.1.1.1.1 Força
3.2.1.1.1.1.1.2 Velocitat
3.2.1.1.1.1.2 Temps
3.2.1.1.1.2 Espai
3.2.1.1.2 Massa
3.2.2 Internacional
3.2.2.1 Kg
3.2.2.1.1 m
3.2.2.1.1.1 s
3.2.2.1.1.1.1 m/s
3.2.2.1.1.1.1.1 N
3.2.3 CGS
3.2.3.1 g
3.2.3.1.1 cm
3.2.3.1.1.1 s
3.2.3.1.1.1.1 cm/s
3.2.3.1.1.1.1.1 Dina
Show full summary Hide full summary

Similar

Life in Germany
Ben C
George- Of mice and men
Elinor Jones
Treaty of Versailles (1919)
Inez Simpson
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
Project Scope Management Process
neeshar
Physics - Electricity
dana-howbridge
AQA AS Biology - Pathogens and Disease
dillyrules
Treaty of Versailles (1919)
OWL 2336
Áreas de la psicología
Melanny Pilozo
Project Scope Management Process
John Kepp
unit 1 f321 chemistry ocr
methmip