Victor Gallardo
Mind Map by , created over 5 years ago

llengua catalana 1 eso tema 1 editorial teide

60
1
0
Tags
Victor Gallardo
Created by Victor Gallardo over 5 years ago
La narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat
Laura Sánchez Mo
els animals i els porífers
Anna San Martín
els animals i porífers
Anna San Martín
Biology Unit 1
anna.mat1997
Physics GCSE equations unit 1
James Howlett
BARBARISMES
Maria Mira Castelló
Test Grècia Antiga
Marc Fernández
Idea per a un negoci
Guillem Perramon
Tema 6. Ortografia Catalana.
Lidia Gazquez
unitat 4
1 L'entrevista: és un text basat en la conversa entre una persona i una altre que respon. Sol estar preparada per prèviament per l'entravistador
1.1 Preguntes obertes : permeten que l'entrevistat pugui respondre lluirament
1.2 Preguntes tancades: exigeixen respostes molt més concretes
2 L'accent diacrític: és el que s'utilitza per distingir dues paraules que s'escriuen de la mateixa manera però tenen singnificats diferents
3 ús de la dièresi
3.1 Sobre la u dels diftongs creixens güe, güi, qüe,qüi quan aquesta vocal es pronuncia
3.2 S'indica amb dièresi que una i o u tònica no forma diftong decreixent amb la vocal anterior. En aquest cas la dièresi apareix sempre sobre la i o u que hi ha en segon lloc: raïm
3.3 s'usa la dièresi per marcar que una i o una u tònica entre dues vocals no formen diftong ni amb la vocal anterior ni amb la posterio:agraïa
3.4 Excepcions: No es posen mai en paraules acabades en -isme i -ista ( egoisme); l'infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional dels verbs acabats en vocal +ir ( conduir)
4 adjectiu qualificatiu : son mots que acompanyen els substantius i n'expressan alguna qualitat
4.1 un adjectiu de una terminacio pel masculí pel femení s'escriuen igual
4.2 un adjectiu de dues terminacions vol dir que pel femeni í pel masculí s'escriu diferent
5 els antonims son mots oposats
6 llengua i diversitat
6.1 varietats geografiqus (dilectes): depen del lloc de l'origen del parlant
6.2 varietats socials: depen del del grup social
6.3 varietat estilistiques: depenen de la situacio comunicativa que es troven els parlant ( familiar o de feina)
6.4 varietats historiques : son les varietats que correspon a un temps o una epoca determinada
6.5 varietat generacionals: depenen de la edat dels parlants
7 l'accentuació:
7.1 agudes s'accecntuen quan acaben en les dotze terminacion(a e i o u,as es is os us en in)
7.2 paraules planes 'accentuan quan no acaen en les dotze terminacions
7.3 les paraules esdruixules s'accentuen sempre

Media attachments