Psykofysisk fysioterapi

annelind79
Mind Map by annelind79, updated more than 1 year ago
annelind79
Created by annelind79 almost 6 years ago
1165
0

Description

Mind Map on Psykofysisk fysioterapi, created by annelind79 on 04/01/2014.

Resource summary

Psykofysisk fysioterapi
1 Vem?
1.1 Psykiskt sjuka
1.1.1 Diagnoser
1.1.1.1 Psykoser
1.1.1.2 Anorexi
1.1.1.3 Skitsofreni
1.1.1.4 Depression
1.1.2 Var får de rehabilitering?
1.1.2.1 offentliga sektorn, t.ex. HYKS psykiatriska avdelnning
1.1.2.1.1 Multiprofessionella team
1.1.2.2 Tredje sektorn, intresseföreningar
1.1.3 Symptom
1.1.3.1 Påverkar kroppshållning
1.1.3.2 Andning
1.1.3.3 Muskel spändhet
1.1.3.4 Balansen
1.1.3.5 Svårighet med kroppskännedom
1.1.3.6 Accepterar inte den egna kroppen
1.2 Arbetsföra
1.2.1 Stresshantering
1.2.2 Avsalppningstekniker
1.2.3 Var får de rehabilitering
1.2.3.1 Arbetsplatser
1.2.3.1.1 TYKY-toiminta
1.2.3.1.2 Aktiva förmän, personalpolitik, HR
1.2.3.2 Gym
1.2.3.2.1 Yoga, hyvä selkä, avslappningstimmar
1.2.3.3 Rehabiliteringscenter
1.3 Utanför arbetslivet
1.3.1 var får de rahbilitering
1.3.1.1 Gym
1.3.1.2 Fritidsintressen: yoga, thai-chi osv
1.3.1.3 Föräldragrupper
1.3.1.4 Spa
2 Varför?
2.1 Motverkar stress
2.1.1 Fysiska symptom vid stress
2.1.1.1 Dyrt för samhället
2.1.1.1.1 Sjukfrånvaro pga av stress
2.1.1.1.2 Preventiv behandling blir billigare
2.1.1.1.3 Påverkar också familjer och närståendes välmående
2.1.1.2 Autonoma nervsysstemet aktiveras
2.1.1.2.1 Aktivering i muskler
2.1.1.2.2 Aktivering av andning
2.1.1.2.3 Immunförsvaret blir sämre
2.1.1.2.4 Pulsen ökar, blodtrycket stiger
2.1.1.2.5 Hormonförändringar
2.1.1.2.6 Symptom
2.1.1.2.6.1 Huvudvärk
2.1.1.2.6.2 Magbesvär
2.1.1.2.6.3 Nervositet
2.1.1.2.6.4 Förändrad sinnestämning
2.1.1.2.6.5 Sömnproblem
2.2 Lindrar symptom vid psykiskt sjukdom
3 Hur?
3.1 Metoder
3.1.1 Avslappning
3.1.1.1 Andningsövningnar
3.1.1.1.1 Andning och rörelse
3.1.1.1.2 Mental övning
3.1.1.2 Rörelseövningar
3.1.1.2.1 Töjningar
3.1.1.3 Mental avslappning=autogen
3.1.1.3.1 Suggestionsmetod
3.1.1.3.1.1 Musik
3.1.1.3.1.2 Tal
3.1.1.3.1.3 Ljud, tex vatten, fågelsång osv.
3.1.1.4 Muskelspänning och avslappningsmetod =progrressiv metod
3.1.2 Kroppskännedomsövningar
3.1.2.1 Basal korppskänndedomsövningar
3.1.2.1.1 Enkal rörelser
3.1.2.1.1.1 Balans
3.1.2.1.1.2 Andning
3.1.2.1.1.3 Närvaro
3.1.2.2 Body awareness
3.1.2.2.1 Ärtpåsar runt kroppen
3.1.2.2.2 Ävningar för att känna var kroppen börjar och slutar
4 Vad?
4.1 Teorier
4.1.1 Basal kroppskännedom
4.1.1.1 Rötterna i Sverige
4.1.1.1.1 Dropsy, Roxendal
4.1.1.2 Basic Body Awareness
4.1.1.2.1 Movement Quality
4.1.1.2.1.1 Liv Skjaerven
4.1.2 Psykomotorisk rörelsterapi
4.1.2.1 Rötterna i Norge
4.1.3 Avlsappning
4.1.3.1 Progressiv avslappnignsmetod
4.1.3.1.1 Neurolog Edmund Jacobson utvecklade progressiv avslappning i början på 1900-talet
4.1.3.2 Autogen avslappning
4.1.3.2.1 Johannes Schultz
4.2 Historia
4.2.1 Upplysningen
4.2.1.1 Psykoterapi
4.2.1.1.1 Utvecklat på 1900-talet, rötter i psykologi och medicin
4.2.1.1.1.1 Wilhelm Reich flyttade till Norgen före II världskriget
4.2.1.1.1.1.1 Dansaren och pedagogen Dropsy
4.2.1.1.1.2 Gerturd Roxendal doktorerade i basal kroppskännedom på 1960-talet
4.2.1.1.1.3 John Dewey
4.2.1.1.1.4 Franz Alexander: Psykosomatisk medicin
Show full summary Hide full summary

Similar

2014 GCSE History Exam Paper Setup
James McConnell
English Language Techniques
Zakiya Tabassum
GCSE PHYSICS: Energy Transfer
magykman1998
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
The Berlin Crisis
Alina A
Regular Verbs Spanish
Oliver Hall
Music symbols
Sarah Egan
GCSE - Introduction to Economics
James Dodd
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong