Pengurusan Pelbagai Budaya

ainaa_zaidi93
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Pengurusan Pelbagai Budaya, created by ainaa_zaidi93 on 04/21/2014.

395
0
0
Tags No tags specified
ainaa_zaidi93
Created by ainaa_zaidi93 over 5 years ago
Biological Definitions
Yamminnnn
Business Studies GCSE
phil.ianson666
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
Of Mice and Men Plot Overview
Landon Valencia
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Deysi Cuautle
The Digestive System
cian.buckley
Geometry Formulas (Perimeters)
PatrickNoonan
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
Exchange surfaces and breathing
megan.radcliffe16
Biology -B2
HeidiCrosbie
Pengurusan Pelbagai Budaya
1 Kepelbagaian Budaya Murid
1.1 Kelas kehidupan
1.2 Jantina
1.3 Agama
1.4 Umur
1.5 Kaum
1.6 Kenegerian
2 Pengurusan Merentas Budaya
2.1 Penerapan nilai murni
2.2 Perhubungan antara kaum
2.3 Fizikal bilik darjah
2.4 Kurikulum mata pelajaran dan kaedah pembelajaran
3 Isu Kepelbagaian Budaya Murid
3.1 Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
3.2 Perpaduan dari pelbagai bangsa
3.3 Semangat patriotik
3.4 Modal Insan