PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT

Description

Mind Map on PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT, created by Elina Rajalahti on 05/20/2014.
Elina Rajalahti
Mind Map by Elina Rajalahti, updated more than 1 year ago
Elina Rajalahti
Created by Elina Rajalahti almost 9 years ago
357
1

Resource summary

PERSOONALLISUUDEN KOGNITIIVISET YKSIKÖT
 1. = tapoja joilla ihmiset ajattelevat itsestään ja maailmasta
  1. kognitio
   1. liittyy hlön ajatteluprosesseihin sis. havainnoinnin, muistin ja kielen sekä prosessointiin liittyvää tietoa
   2. kognitiivisen tyylin käsite
    1. Witkin
     1. RFT
     2. kenttäriippumattomuus - kenttäriippuvuus
      1. kognitiivisen tyylin käsite, joka liittyy yksilöllisiin eroihin kehollisissa, toisin kuin ympäröivän kontekstin vihejissä. Liittyy yksilöllisiis eroihin kyvyssä mieltää osa kenttää itsenäisesti sen ympäristössä
       1. kenttäriippumattomat
        1. kykenevämpiä mieltämääm osia kentästä itsenäisinä
         1. aktiivisempia hallintapyrkimyksissä
          1. kykenevämpiä kontrolloimaan impulssejaan
           1. vähemmän alemmuudentunteita
            1. pärjäsivät paremmin analyyttistä taitoja vaativissa tieteissä
            2. kenttäriippuvaiset
             1. pärjäsi paremmpin sosiaalisissa tieteissä
           2. KELLYN RAKENNETEORIA PERSOONALLISUUDESTA
            1. painottaa tapaa jolla hlö selittä/tulkitsee tapahtumia
             1. ihminen nähdään TIEDEMIEHENÄ
              1. RAKENNE -> tapa jäsentää/tulkita maailmaa
               1. aina kaksi puolta: ei aina looginen (joillain anna-saa, joillan anna-ota)
                1. erotti 6 rakennetyyppiä
                 1. 1. ydinrakenne
                  1. perusta toiminnalle
                  2. 2. perifeeriset rakenteet
                   1. vähemän keskeiset
                   2. 3. verbaalinen rakenne
                    1. ilmaistaan sanoilla
                    2. 4. esiverbaaliset rakenteet
                     1. käytetään vaikka ei olisi sanoja joilla ilmaista ne
                     2. 5. määrävät rakenteet
                      1. sisällyttävät muita käsitteitä kontekstiinsa
                      2. 6. alisteiset rakenteet
                       1. sisältyvät toisen (määrävien) rakenteiden kontekstiin
                      3. rakennejärjestelmä voi olla kompleksinen tai yksinkertainen
                       1. REP-testi
                       2. ei merkittävässä osassa nykyisin
                       3. ROTTERIN sosiaalisen oppimisen teoria
                        1. suurin osa oppimisesta tapahtuu sos. kontekstissa & suurin osa motivaatiostamme liittyy muihin ihmisiin
                         1. yritti yhdistää vahvistamisen tärkeyden & kognition tärkeyden
                          1. odotusarvomalli
                           1. käyttäytymisen todennäköisyyteen liittyy sekä siihen liitetyn palkkion arvo että palkinnon esiintymisen todennäköisyys
                          2. MISCHELIN kognitiivissosiaalinen oppimiteoria
                           1. kritisoi piirreteorioita -> vaihtoehtoinen käsitteellistäminen, 3 avainkohtaa
                            1. 1. tilannespesifisyys
                             1. 2. erotteleminen
                              1. 3. itsesäätely
                              2. persoonallisuuden kognitiivissosiaalinen oppiminen 6 yksikköä
                               1. 1. rakenteet ja koodausstrategiat
                                1. 2. tavoitteet
                                 1. 3. odotukset
                                  1. 4. kompetenssit
                                   1. 5. itsesäätelyjärjestelmä
                                    1. +6. affektit & emootiot
                                   2. BANDURAN sosiaalis-kognitiivinen teoria
                                    1. 3 komponenttia jotka liitetään kognitiivisiin yksiköihin persoonallisuudessa
                                     1. 1. kognitiiviset osatekijät oppimisessa tai opitussa käyttäytymisessa
                                      1. 2. minäpystyvyys - uskomukset
                                       1. 3. standardit & tavoitteet
                                       2. mallioppimisen tutkiminen -> BOBO nukke!! aggressiivisuuden mallioppiminen, kolme erilaista ryhmää, kaikki aggressiivisempia kun malli aikuiselta
                                        1. sijaisehdollistuminen
                                         1. minäpystyvyys
                                          1. tärkeitä käsitteitä: 1.skeemat 2.attribuutiot 3.uskomukset
                                          Show full summary Hide full summary

                                          Similar

                                          Key Paintings
                                          Julia Lee
                                          Geometry Formulas
                                          Selam H
                                          ICT Revision 2014
                                          11RaceyG
                                          Biology 1 Keeping Healthy Core GCSE
                                          Chloe Roberts
                                          Sociology- Family and Households Flashcards
                                          Heloise Tudor
                                          Of Mice and Men
                                          amyk4321
                                          SAT Sample Essay - Failure/ Success
                                          nedtuohy
                                          GCSE English Language Overview
                                          philip.ellis
                                          How Parliament Makes Laws
                                          harryloftus505
                                          GCSE REVISION TIMETABLE
                                          megangeorgia03
                                          Britain and World War 2
                                          Sarah Egan