Mo scoil nua

Izzy  Fox
Mind Map by Izzy Fox, updated more than 1 year ago
Izzy  Fox
Created by Izzy Fox over 5 years ago
67
2

Description

1st Year Irish Mind Map on Mo scoil nua, created by Izzy Fox on 05/24/2014.

Resource summary

Mo scoil nua
1 Gaeilge-irish bearla-english Fraincis-french Gearmanis-german Spainnis-spanish Ealain-art eolaiocht-science riomhaire-computers ceol-music tios-home Ec admadoirecht-woodwork corpoideachas-P.E
1.1 Subjects
2 Linn snamha-swimming pool Halla spoirt-sport hall cuirt cispheile-basketball court Cuirt leadoige- tennis court Pairc imeartha- pitch seomra cocaireachta- Home ec room Oifig an leasphriomhoide-vice principal Oifig an phriomhoide- principals office Seomra na muinteoir- staff room oifig an runai-office seomra adhmadoireachta-woodworkroom teanglann-language room leithreas-toliet saotharlann-science room seomra ealain-art room seomra tireolaiocht-geography room seomra ceoil-music room halla stadeir-study hall seomra riomhaire-computer room leabharlann-library
2.1 plean na scoile
3 In aice-between Os comhair-in front Taobh-between Ag barr-at the top Ag bun-at the bottom Idir-between Ar dheis-on the right Ar chle-on the left Cas-turn Teigh-go Tog-take cas ar dheis-Turn right Teigh timpeall-go around Teigh direach ar aghaiggh-go straight on
3.1 Treoracha
4 leine bhan-white shirt Carbhat dearg-red tie Geansai dughorm-navy jumper Briste dughorm le striopa dearg-stripy red and navy trouser Broga ubha-black shoes
4.1 Bucailli
4.2 Eide scoile
5 Blus ban-white blouse Geansai dughorm-navy jumper Sciorta dughorm le striopa deag and glas-skirt Stocai dughorm-navy socks Broga dubha-black shoes
5.1 Caillin
5.2 Eide scoile
Show full summary Hide full summary

Similar

An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aiste 3 - Spórt agus na Cluichí Oilimpeacha
gaeilgebenildus
Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
ehargadenward
Ról na bhFear sa Dráma
gaeilgebenildus
Línte Tábhachtacha ón Dráma
gaeilgebenildus
An Spailpin Fanach
sueellefitz
Nótaí Ranga
gaeilgebenildus
Mothúcháins
lovatic090