Thu hoạch (công tác HN)

Tony Tèo
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Thu hoạch (công tác HN), created by Tony Tèo on 05/28/2014.

36
0
1
Tags No tags specified
Tony Tèo
Created by Tony Tèo over 5 years ago
GCSE REVISION TIMETABLE
Sonia Christopher
New GCSE Maths
Sarah Egan
Computer science quiz
Ryan Barton
Britain and World War 2
Sarah Egan
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 5 (126-155)
Brianne Wright
Physics - Energy, Power & Work
dominique22
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
AQA GCSE Physics Unit 3 Mindmap
Gabi Germain
The Effects of Climate Change
j. stu
Thu hoạch (công tác HN)
1 Công việc đã hoàn thành
1.1 Toàn Võ
1.1.1 Giới thiệu tính năng website VinDeal
1.1.2 Hỗ trợ tích hợp smartlink
1.1.3 Bàn giao webservice OpenID
1.1.4 Bàn giao layout website VinDeal
1.1.5 Bàn giao database member
1.2 Duy Nguyễn
1.3 Hoàng Nguyễn
1.4 Together
1.4.1 Giới thiệu database
1.4.2 Viết tài liệu cho database
2 Ý tưởng áp dụng
2.1 Cải tiến quy trình phát triển phần mềm
2.1.1 Sử dụng mock-up để liệt kê tính năng
2.1.2 Họp bộ phận để thống nhất, duyệt tính năng và tạo database
2.1.3 Tạo prototype
2.1.4 Tổng hợp ý tưởng từ nhiều mock-up cho 1 tính năng
2.2 Tạo chuẩn code
2.2.1 Tạo chuẩn cho cấu trúc project
2.2.2 Hợp nhất project và webservice
2.2.3 Chuẩn viết code
2.2.4 Chuẩn hóa cách đặt tên trong database