8. International Courts

Louise Prytz
Note by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 5 years ago
7
0

Description

ICJ och ICC

Resource summary

Page 1

The International Court of Justice (ICJ)- FN: internationella domstolen i Haag- Mellanstatlig- Rådgivande yttranden- Bindande för parter men ej för andra (bindande i praktiken) - Endast tvistemål mellan stater - Fredlig lösning på konflikt- Båda staterna måste vara med på det men behöver inte vara parter- Stater kan hänskjuta endast en tvist om så önskas- Ej individuella klagomål - Bidrar till att definiera och tolka konventioner och skyldigheter för stater

The International Criminal Court (ICC)- FN: internationella brottmålsdomstolen i Haag- Etablerad under romstadgan 1998, nådde önskat antal ratificeringar 22 juli 2002- 122 stater parter 1 maj 2013- Endast individer- Jurisdiktion över folkmord, brott mot mänskligheten & krigsförbrytelser- Jurisdiktionen gäller för brott som begåtts på statsparters territorium eller av deras medborgare- En stat som inte är part kan acceptera jurisdiktion under artikel 12.- Säkerhetsrådet kan även hänskjuta fall till ICC- Staten har främsta ansvaret, endast om staten som egentligen har jurisdiktion inte vill eller kan åtala- Fungerar som komplement, staten bör utreda dessa fall- Om en stat utreder (eller har utrett) ett fall kan det inte tas upp av ICC- Gäller brott som begåtts efter att Romstadgan trädde i kraft 1 juli 2002- Ej retroaktiv- Kan ej överklagas - Ingen immunitet

European Court of Human Rights (ECHR) - Första domstolen för mänskliga rättigheter- Kommissioner undersöker om det är ett brott och hänskjuter sedan- Bindande för staterna - Finns medel för att försäkra att staterna följer- Åtkomlig för individer, grupper och regeringar- Alla lokala medel måste uttömmas först - Rådgivande yttranden- Territoriell jurisdiktion, faktisk kontroll - Extraterritoriell jurisdiktion: effektiv kontroll över område utanför staten

Show full summary Hide full summary

Similar

How Parliament Makes Laws
harryloftus505
Contract Law
sherhui94
A-Level Law: Theft
amyclare96
AQA AS LAW, Unit 1, Section A, Parliamentary Law Making 1/3
Nerdbot98
A2 Law: Cases - Defence of Insanity
Jessica 'JessieB
Law Commission 1965
ria rachel
A2 Law: Special Study - Robbery
Jessica 'JessieB
The Criminal Courts
thornamelia
Omissions
ameliathorn0325
AS Law Jury Case Quiz
Fionnghuala Malone
Criminal Law
jesusreyes88