ТЕСТ по Компютърна графика

Elena Gyovcheva
Note by Elena Gyovcheva, updated more than 1 year ago
Elena Gyovcheva
Created by Elena Gyovcheva almost 6 years ago
1260
0

Description

компютърна графика

Resource summary

Page 1

ТЕСТ Компютърна графика Име............................................................................№.........клас…….... 1. Компютърната графика е: а)съвкупност от числови данни,съдържащи закодирана визуална информация; б) инструменти за рисуване със свободна ръка; в) съвкупност от методи и средства за създаване,преобразуване и възпроизвеждане на данни в и от графична форма чрез КС; г) съвкупност от уравнения или системи уравнения, чийто основен принцип е наследяването. 2. Графичните редактори са специализирани програми за създаване и обработка на: а) текстови документи; в) таблици и графики; б) графики и диаграми; г) графични изображения 3. Възможността на графичните редактори да прочитат файлови формати, различни от собствения, се нарича: а) анимиране; б) импортиране; в) експортиране; г) форматиране. 4. Един от факторите, оказващи влияние върху големината на графичните файлове, е: а) графичният редактор, който се използва; б) броят на цветовете, съдържащи се в изображението; в) цветовият модел, който се използва; г) инструментите, който са използвани в създаването му. 5. Кой от изброените файлови формати е графичен: а) DOC; б) HTML; в) BMP; г) TXT. 6. В компютърната графика основните цветове, от които се получават другите цветове и нюанси, съставят: а) допълнителен цвят; в) цветови модел; б) цветова палитра; г) съставен цвят. 7. В компютърната графика растерното изображение се изгражда от: а) пунктове; б) вектори; в) пиксели; г) кегели. 8. Цветовият тон, наситеността на цвета и яркостта са основните компоненти, от които се изгражда цветовия модел: а) RGB; б) HSB; в) CMYK; г) нито един. 9. В компютърната графика наследяването е основен принцип при построяване на: а) растерно изображение; в) векторно изображение; б) фрактално изображение; г) скаларно изображение. 10. В компютърната графика графичният файлов формат, който позволява едновременно съхраняване на анимация и прозрачни участъци, е: а) BMP; б) TIFF; в) JPEG; г) GIF. 11. При векторната графика изображението се изгражда от: а) точки, оцветени по различен начин; б) множество от обекти, изградени от вектори; в) цветове и контури; г) уравнения или системи уравнения. 12. В компютърната графика светлосин, пурпурен, жълт и черен са основните цветове на цветовия модел: а) RGB; б) CMYK; в) HSB; г) CIE. 13. Основните цветове, с които се работи при цветовия модел RGB, са: а) черен и бял; в) светлосин,пурпурен,жълт,черен; б) червен, зелен и син; г) червен, зелен, жълт и син. 14. Ефектът на пикселизаци се получава, когато растерното изображение се: а) импортира; в) експортира; б) увеличава; г) оцветява; 15. При увеличаване на векторното изображение: а) качеството се запазва; в) големината се запазва; б) качеството не се запазва; г) цветовете се променят. 16. Интензитетът (наситеността) на основните цветове в RGB модел се задава като: а) 0 или 1; в) произволно число до 25000; б) стойност между 0 и 255; г) цифра от 0 до 9. 17. Екранната разделителна способност е: а) 72 dpi; б) 82 dpi; в) 62 dpi; г) 24 dpi 18. Коя от програмите се използва за създаване и обработване на векторни изображения? а) Corel Draw; б) Adobe Photoshop; в) Paint; г) Adobe Flash. 19. Моделът, чието предназначение е в уеб графиката и дизайна е: а) CMYK; б) RGB; в) Grayscale; г) HSB. 20. Кой цветови модел е черно бял: а) CMYK; б) RGB; в) HSB; г) Grayscale. Оценяване: Общо 20точки се получават за верни отговори. 0-7т.- Слаб (2); 8-11т.- Среден (3); 12-15т.- Добър (4); 16-18т.- Мн.добър (5); 19-20т.- Отличен (6).

Show full summary Hide full summary

Similar

German Irregular Verbs
Shane Buckley
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
Acids and Bases
Sarah Egan
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
1PR101 2.test - Část 11.
Nikola Truong
mi mapa conceptual
Noe Noe
Isomería
YAZMIN CHONA
LINEA DEL TIEMPO DE HISTORIA CONTEMPORANEA
Cristian Gutierrez
La guerra fría
valentina torres gonzañlez