Φαρμακολογία 2 - Ιανουάριος 2015

Lampros Dimakopoulos
Quiz by Lampros Dimakopoulos, updated more than 1 year ago
Lampros Dimakopoulos
Created by Lampros Dimakopoulos over 3 years ago
736
3

Description

φαρμακολογια 2 (Φαρμακολογία 2) Quiz on Φαρμακολογία 2 - Ιανουάριος 2015, created by Lampros Dimakopoulos on 01/17/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Η σωματοστατίνη ονομάζεται η βιοτεχνολογική σωματοστατίνη (αυξητική ορμόνη), της οποίας μόνη επίσημη ένδειξη κλινικής εφαρμογής είναι η αύξηση της μυϊκής μάζας
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Σε κατάσταση προεκλαμψίας όπου η αρτηριακή πίεση είναι υψηλη και κινδυνεύει το έμβρυο όσο και η μητέρα, η χορήγηση ωκυτοκίνης αποτελεί απόλυτη αντένδειξη επειδή υπάρχει κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερος αύξησης της πίεσης.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Στην προετοιμασία ενός ασθενούς για επέμβαση στον θυρεοειδή αδένα χορηγούνται διαλύματα αλάτων ιωδίου επειδή έχει διαπιστωθεί ότι περιορίζουν την έκλυση ορμονών από τον θυρεοειδή κατά τους χειρουργικούς χειρισμούς.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Η ενδοφλέβια ένεση σιδηρούχων σκευασμάτων απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να γίνεται πολύ αργά και με συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς ώστε να διακοπεί αμέσως σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων αναφυλαξίας.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Η πυριμεθαμίνη χρησιμοποιείται σε συνδυασδμό με τη σουλφαδοξίνη για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών ελονοσίας από ανθεκτικά στελέχη Plasmodium falciparum
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Τα αλκυλιωτικά κυτταροστατικά φάρμακα αναστέλλουν τον σχηματισμό των μικροσωλινίσκων της μιτωτικής ατράκτου επειδή συνδέονται με την τουμπουλίνη και σταματούν τη μίτωση στο στάδιο της μετάφρασης.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Η σημαντικότερη παρενέργεια των πενικιλλινών αφορά στην υπεραιυεσθησία και απετείται μεγάλη προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργιών.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Οι κινολόνες χορηγούνμται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληψίας , ψυχιατρικης διαταραχής και τενοντίτιδας
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Η νυστατίνη αποτελεί το φάρμακο εκλογής για συστηματικές λοιμώξεις από Candida αρκεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Στις αρρυθμίες του τοξικού δακτυλιδισμού, χορηγείται κινιδίνη ως αντιαρρυθμικό φάρμακο, επειδή διευκολύνει την κολποκοιλιακή αγωγιμότητα
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Η διγοξίνη οφείλει τη θετική ινότροπο δράση της στην ενεργοποίηση της μεμβρανικής ΝΑ+/Κ+ ΑΤΠ-ασης των μυοκαρδιακών κυττάρων
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Η παράλληλη χρήση σιλδεναφίλης και νιτρώδων αντιστηθαγχικών φαρμάκων απαγορεύεται επειδή μπορεί να οδηγήσει σε κυκλοφορική καταπληξία (απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης) με απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Το νικοτινικό οξύ (νιασύνη) προκαλεί εξάψεις και έντονη περιφερική αγγειοδιαστολή, η οποία αποδίδεται σε απευθείας δράση αυτής της ουσίας στα αρτηρίδια όπου προκαλεί χάλαση των λείων μυϊκών ινών.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Κατά την αντιφυματική αγωγή με ισονιαζίδη, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν περιφερική νευροπάθεια και διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Το ε-αμινοκαπροϊκό οξύ περιέχεται σε πολλά συμπληρώματα διατροφής με την πεποίθηση ότι βελτιώνει την κυκλοφορία των άκρων και δρα προληπτικά στην εμφάνιση θρομβοφλεβίτιδας.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Τα βιταμινούχα σκευάσματα και τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μεναδιόνη ανταγωνίζονται τη δράση των κουμαρινικών αντιπηκτικών.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Τα θειαζιδικά σκευάσματα και τα διουριτικά της αγκύλης έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτείνουν την απέκκριση του ουρικού οξέος, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διούρησης που προκαλούν.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Ο συνδιασμός φουροσεμίδης με αμιλορίδη μπορεί να οδηγήσει σε έντονη υποκαλιαιμία.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αυξάνουν τις βρογχικές εκκρίσεις και γι'αυτό εμφανίζουν επίμονο βήχα, μια ενοχλητική παρενέργεια που συχνά αναγκάζει τους ασθενείς να διακόψουν την αντιυπερτασική θεραπεία.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Η πιρενζεπίνη και τελενζεπίνη είναι εκλεκτικοί αναστολείς των μουσκαρινικών υποδοχέων Μ1 που χορηγούνται με καλά αποτελέσματα για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου και του 12δακτύλου.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Τι δεν ισχύει από τα κάτωθι:
Answer
 • Σε ασθενείς με μειωμένες καρδιακές εφεδρίες η μακροχρόνια χρήση β-αποκλειστών μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια
 • Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μειώνουν το αντιυπερτασικό αποτέλσεμα της προπρανολόνης
 • Η φαινοβαρβιτάλη επάγει τον μεταβολισμό των β-αποκλειστών
 • Όταν συνδυάζεται βεραπαμίλη με β-αποκλειστή μπορεί να προκύψει έντονη καταστολή και μείωση της αγωγιμότητας στο μυοκάρδιο
 • Η σιμετιδίνη επάγει τον μεταβολισμό της προπρανολόλης

Question 22

Question
*Η νιφεδιπίνη είναι αποτελεσματική:
Answer
 • Στην υπέρταση
 • Στο φαινόμενο Raynaud
 • Στις ημικρανίες
 • Στην συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Όλες οι απαντησεις είναι σωστές.

Question 23

Question
Οι σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες αντιμετωπίζονται με:
Answer
 • Αμιωδαρώνη
 • Δικουμαρόλη
 • Ατενολόλη
 • Διλτιαζέμη
 • Ολα είναι σωστά

Question 24

Question
Υποδείξατε ενα καρδιοεκλεκτικό β-αποκλειστη:
Answer
 • Προπρανολόλη
 • Ατενολόλη
 • Λαβεταλόλη
 • Πινδολόλη
 • Οξπρενολόλη

Question 25

Question
Οι αναστολείς του μετατρεππτικού ενζύμου μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια:
Answer
 • Θειαζιδικά διουριτικά
 • β-αποκλειστές
 • αποκλειστές διαύλων ασβεστίου
 • Διουρητικά
 • Όλες οι αναγραφόμενες απαντήσεις είναι σωστές

Question 26

Question
*Η Φουροσεμίδη έχει συνδεθεί με την πρόκληση των κάτωθι εκδηλώσεων εκτός από:
Answer
 • Υποκαλιαιμία
 • Υπερουριχαιμία
 • Υπομαγνησιαιμία
 • Υπογλυκαιμία
 • Υπονατριαιμία

Question 27

Question
Για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα παρακάτω εκτός από:
Answer
 • Διουρητικά
 • β-Αδρενεργικοί αποκλειστές
 • Λεβοσιμενδάνη
 • Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου
 • Ντοπαμίνη, Δοβουταμίνη

Question 28

Question
Στου παράγοντες που προστατεύουν τον γαστρικό βλενογόννο δεν ανήκει:
Answer
 • Το σαλικυλικο βισμούθιο
 • μισοπροστόλη
 • Η σουκραλφάτη
 • Η προπρανολόνη
 • Η καρβενοξολόνη

Question 29

Question
Ποιο από τις παρακάτω ανήκει στις αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες:
Answer
 • Μεροπενέμη
 • Αζιθρομυκίνη
 • Ταζοβακτάμη
 • Τικαρκιλλίνη
 • Δικλοξακιλλίνη

Question 30

Question
Όλα τα παρακάτω ανήκουν στις μακρολίδες εκτός από:
Answer
 • Ερυθρομυκίνη
 • Κλαριθρομυκίνη
 • Αζιθρομυκίνη
 • Στρεπτομυκίνη
 • Σπιραμυκίνη

Question 31

Question
Όλα τα παρακάτω είναι σωστά εκτός από:
Answer
 • Η κλινδαμυκίνη είναι ένα αποτελεσματικό αντιμικροβιακό αλλά μπορεί να προκαλέσει συχνά πολύ επικίνδυνη ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα.
 • Η νορφλοξασίνη είναι κινολόνη και ενδείκνυται σε λοιμώξεις ουροποιητικού
 • Η σουλφοναμίδες αποτελούν φάρμακα εκλογής για στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις
 • Η ισονιαζίδη είναι αντιφυματικό και μπορεί να προκαλέσει περιφερική νευροπάθεια
 • Η πυριμεθαμίνη χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της τοξοπλάσμωσης

Question 32

Question
Όλα τα παρακάτω είναι αντιμυκητιασικά εκτός από:
Answer
 • Μικοναζόλη
 • Εθαμβουτόλη
 • Αμορολφίνη
 • Γριζεοφουλβίνη
 • Τερβιναφίνη

Question 33

Question
(*)Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι λάθος:
Answer
 • Η αμοξυκιλλίνη χορηγείται συστηματικά και ενδείκνυται σε λοιμώξεις από στρεπτοκόκκους Α και Β
 • Η αμφοτερικίνη και η κετοκοναζόλη χορηγούνται μόνο παρεντερικά στις μυκητιασικές λοιμώξεις
 • Η κεφουροξίμη είναι κεφαλοσπορίνη και ενδείκνυται σε λοιμώξεις από αιμόφιλο της ινφλουέντζας
 • Το αντιμικροβιακό φάσμα της κλαριθρομυκίνης περιλαμβάνει χλαμύδια και μυκόπλασμα πνευμονίας
 • Η σιπροφλοξασίνη ανήκει στις κινολόνες και προκαλεί αρθραλγίες

Question 34

Question
* Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι λάθος:
Answer
 • Η μετρονιδαζόλη αποτελεί φάρμακο εκλογής για αναερόβια μικρόβια και πρωτόζωα
 • Η σιπροφλοξασίνη παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα σε Gram-
 • Η αμοξυκιλλίνη είναι ευρέος φάσματος πενικιλλίνη όπως και η αμπικιλλίνη
 • Η κεφουροξίμη χορηγείται παρεντερικά και διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό
 • Η ριφαμπικίνη διαθέτει ευρύ φάσμα και κατανέμται σε όλους τους ιστούς εκτός του ΕΝΥ

Question 35

Question
Ο συνδυασμός οιστρογόνου και προγεσταγόνου:
Answer
 • Α) Χρησιμοποιείται ως ορμονική θεραπεία υποκατάστασης σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
 • Β) Η προσθήκη προγεσταγόνου μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου
 • Γ) Χρησιμοποιείται σε σκευάσματα για την αναστολή της ωοθηλακιορρηξίας (αντισυλληπτικά)
 • Δ) Σωστά είναι τα Α και Γ
 • Ε) Σωστα είναι τα Α.Β και Γ

Question 36

Question
Ποιο από τα ακόλουθα φάρμακα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού:
Answer
 • Προπρανολόλη
 • Θυροξίνη
 • Προπυλοθειουρακίλη
 • Άλατα ιωδίου
 • Ολες οι αναγραφόμενες απαντήσεις είναι σωστές

Question 37

Question
Ο μηχανισμός δράσης της βρωμοκρυπτίνης περιλαμβάνει:
Answer
 • Διέγερση των D2-ντοπαμινεργικών υποδοχέων
 • Αναστολή των D1- ντοπαμινεργικών υποδοχέων
 • Διέγερση των D1- ντοπαμινεργικών υποδοχέων
 • Αναστολή των D2 -ντοπαμινεργικών υποδοχέων
 • Μη εκλεκτική αναστολή των β-αδρενεργικών υποδοχέων

Question 38

Question
Η θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH):
Answer
 • Εκκρίνεται με ερέθισμα την αύξηση των οιστρογόνων στο πλάσμα
 • Είναι προϊόν μεταβολισμού της χοληστερόλης
 • Μπορεί να παρασκευαστεί ως βιοτεχνολογικό προϊόν
 • Ενδείκνυται στον καρκίνο του προστάτη
 • Όλες οι αναγραφόμενες απαντήσεις είναι σωστές

Question 39

Question
Ποια εφαρμογή δεν είναι σωστή για την αλτεπλάση:
Answer
 • Αντί της ηπαρίνης σε περίπτωση αλλεργίας
 • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Οξεία περιφερική αγγειακή θρόμβωση
 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
 • Εκτεταμένη πνευμονική εμβολή

Question 40

Question
Σε ποιά από τις παρακάτω περιπτώσεις αναμένεται η δακτυλίτιδα να δώσει καλά αποτελέσματα;
Answer
 • Κοιλιακή ταχυκαρδία
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Στηθάγχη

Question 41

Question
Η αμιλορίδη δεν ενδείκνυται σε:
Answer
 • Υποκαλιαιμία
 • Οιδήματα
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Υπερκαλιαιμία
 • Υπέρταση

Question 42

Question
Η γλιβενκλαμίδη:
Answer
 • Ανήκει στις καλούμενες <<γλιπτίνες>>
 • Ελαττώνει την εντερική απορρόφηση της γλυκόζης
 • Ελαττώνει τον αριθμό των υποδοχέων της ινσουλίνης στους ιστούς
 • Ενεργοποιεί τους μηχανισμούς νεογλυκογένεσης
 • Απεκκρίνεται σε μεγάλο ποσοστό από τους νεφρούς

Question 43

Question
Τα από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα χορηγούνται μόνον στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και δρουν με διαφόρους μηχανισμούς:
Answer
 • Α) Οι σουλφυνολουρίες αυξάνουν την ευαισθησία του παγκρέατος στη γλυκόζη
 • Β) Τα διγουανίδια αυξάνουν τη εντερική απορρόφηση της γλυκόζης
 • Γ) Οι μεγλιτινίδες έχουν παρόμοιο μηχανισμό δράσης με τα διγουανίδια
 • Δ) Οι θειαζολιδινοδιόνες αυξάνουν την έκκριση της ινσουλίνης από το πάγκρεας
 • Ε) Μόνο το Α και το Δ είναι σωστά.

Question 44

Question
Ποια από τα παρακάτω φάρμακα δεν εμφανίζει υπογλυκαιμική συνέργεια με την ινσουλίνη:
Answer
 • Προπρανολόλη
 • Αιθανόλη
 • Κλοφιβράτη
 • Θυροξίνη
 • Ακετυλοσαλικυλικό οξύ

Question 45

Question
Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στις επιδράσεις της θυροξίνης:
Answer
 • Αύξηση του καρδιακού ρυθμού
 • Μείωση του ρυθμού της παραγωγής ούρων
 • Εμφάνιση λεπτού τρόμου στα άκρα
 • Αύξηση της όρεξης
 • Αύξηση των καύσεων και της χρήσης οξυγόνου

Question 46

Question
(*) Τα γλυκοκορτικοστεροειδή δεν χορηγούνται ως φάρμακα για:
Answer
 • Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια (νόσος του Addison)
 • Αλλεργικό άσθμα
 • Υπερέμση ως παρενέργεια αντικαρκινικών φαρμάκων
 • Οστεοπόρωση

Question 47

Question
Σε έναν παχύσαρκο 54χρονο με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ιστορικό χρόνιου αλκοολισμού, ίσως θα έπρεπε να αποφευχθεί η χορήγηση μετφορμίνης επειδή υπάρχει κίνδυνος από :
Answer
 • Γαλακτική οξέωση
 • Αντίδραση τύπου δισουλφιράμης
 • Επιδείνωση της παχυσαρκίας
 • Αυξημένη επίπτωση υπογλυκαιμικών κρίσεων
 • Επιβάρυνση της ηπατικής λειτουργίας

Question 48

Question
Ποια από τα παρακάτω είναι σωστό:
Answer
 • Η αταναζαβίρη και η ενφουβιρτίδη είναι αναστολείς εισόδου και ενσωμάτωσης των ιών στο κύτταρο
 • Η αμπρεναβίρη και η λοπιναβίρη είναι αναστολείς εισόδου και ενσωμάτωσης των ιών στο κύτταρο
 • Η εφαβιρένζη και η νεβιραπίνη ανήκουν στους μη-νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης
 • Η αμπρεναβίρη και η ενφουβιρτίδη ανήκουν στους μη-νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης
 • Η ζιδοβουνίδη ανήκει στους μη-νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης

Question 49

Question
Ποια απο τις παρακάτω προτάσεις για τη μεθοτρεξάτη δεν είναι σωστή;
Answer
 • Η μεθοτρεξάτη είναι ανάλογο του φυλλικού οξέος το οποίο συναγωνιστικά αναστέλλει την αναγωγάση του διϋδροφυλλικού οξέος
 • Η μεθοτρεξάτη αναστέλλει το σχηματισμό των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη σύνθεση πουρινών, θυμιδυλιών, μεθειονίνης και γλυκίνης
 • Η μεθοτρεξάτη είναι ειδική του κυτταρικού κύκλου (φάση S)
 • Η μεθοτρεξάτη μειώνει την ταχύτητα με την οποία εισέρχονται τα κύτταρα στη φάση S του κυτταρικού κύκλου
 • Η ανασταλτική δράση της μεθοτρεξάτης είναι μια μη-αντιστρεπτή διαδικασία

Question 50

Question
Για τον περιορισμό των ιστικών αντιδράσεων και των συμπτωμάτων στις χρόνιες πνευμονοπάθειες οι κατηγορίες φαρμάκων που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται είναι:
Answer
 • Κορτικοστεροειδή
 • Αντιϊσταμινικά
 • Αγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων
 • Αναστολείς σύνθεσης λευκοτριενίων
 • Χρωμόνες
Show full summary Hide full summary

Similar

'The Merchant of Venice' - William Shakespeare
cian.buckley
Photosynthesis and Respiration Quiz
Selam H
English Vocabulary
Niat Habtemariam
1PR101 2.test - Část 1.
Nikola Truong
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
SMART TV
Iván Andrés
REQUISITOS GENERALES CERTIFICACIONES A, AA Y AAA
Brenda Ruiz
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA
ELEMENTOS PRIMARIOS
leon paez