Klávesnica

Katarína Hvizdová
Quiz by Katarína Hvizdová, updated more than 1 year ago
Katarína Hvizdová
Created by Katarína Hvizdová about 3 years ago
119
0

Description

používanie klávesnice

Resource summary

Question 1

Question
KLÁVESNICA je
Answer
 • výstupné zariadenie
 • je na tlačenie
 • vstupné zariadenie

Question 2

Question
ENTER znamená
Answer
 • potvrdenie údajov
 • zrušenie údajov
 • trvalá horná zmena

Question 3

Question
ESC skratka znamená
Answer
 • escape
 • escaaple
 • lescape

Question 4

Question
HOME znamená
Answer
 • koniec riadku
 • koniec strany
 • začiatok riadku

Question 5

Question
Page Up znamená
Answer
 • o stranu nahor
 • o stranu nadol
 • dočasná horná zmena

Question 6

Question
Tabulátor posunie kurzor
Answer
 • o izbu
 • o zadaný počet znakov
 • o krok

Question 7

Question
Page down znamená
Answer
 • o stranu nadol
 • dočasná horná zmena
 • začiatok riadku

Question 8

Question
INSERT
Answer
 • zapína/vypína režim prepisovania
 • trvalá zmena čísla
 • dočasná zmena na veľké písmo

Question 9

Question
SHIFT
Answer
 • maže znaky naľavo od kurzora
 • uloží aktuálny obsah obrazovky
 • dočasná zmena na veľké písmo

Question 10

Question
CapsLock
Answer
 • zapína/vypína režim prepisovania
 • potvrdenie údajov
 • trvalá zmena na veľké písmo

Question 11

Question
NumLock
Answer
 • zrušenie voľby
 • potvrdenie údajov
 • trvalá zmena čisla

Question 12

Question
DELETE
Answer
 • maže znaky napravo od kurzora
 • začiatok stĺpca
 • maže znaky naľavo od kurzora

Question 13

Question
Backspace
Answer
 • maže znaky napravo od kurzora
 • začiatok stĺpca
 • maže znaky naľavo od kurzora

Question 14

Question
Print Screen
Answer
 • maže znaky napravo od kurzora
 • odfotí a uloží obrazovku
 • zamknutie rolovania textu

Question 15

Question
F1 - F12
Answer
 • rozhodovacie klávesy
 • funkčné klávesy, závisia od programu
 • mazacie klávesy

Question 16

Question
END
Answer
 • začiatok strany
 • koniec riadku
 • zrušenie údajov

Question 17

Question
CTRL + C znamená
Answer
 • vystrihnutie
 • kopírovanie
 • posun kurzora na C

Question 18

Question
CTRL + X znamená
Answer
 • vloženie
 • kopírovanie
 • vystrihnutie

Question 19

Question
ESC + ENTER sú
Answer
 • mazacie klávesy
 • rozhodovacie klávesy
 • funkčné klávesy

Question 20

Question
CTRL + V znamená
Answer
 • posun kurzora na V
 • začiatok riadku
 • vložiť
Show full summary Hide full summary

Similar

C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
GCSE Maths: Statistics & Probability
Andrea Leyden
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Psicoanalisis. modificado.
Michell Reyes
La Reproducción en los Seres Humanos
Rebecca Doria
Mind Maps Essay Template
rooby sheikh
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Sharon Shen