marketing 5 val

Val z
Quiz by Val z, updated more than 1 year ago
Val z
Created by Val z over 2 years ago
12
2

Description

Marketing Quiz on marketing 5 val, created by Val z on 12/15/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na stejné úrovni distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
Answer
 • ano
 • ne

Question 2

Question
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na různých úrovní jedné distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní
Answer
 • ano
 • ne

Question 3

Question
Strategie penetrace trhu využívá vysokých zaváděcích cen.
Answer
 • ano
 • ne

Question 4

Question
Tzv. private label brands označuje značky výrobce.
Answer
 • ano
 • ne

Question 5

Question
Tisková konference a tisková zpráva jsou nástroji tzv. mobilního marketingu.
Answer
 • ano
 • ne

Question 6

Question
Komunikační mix se skládá z následujících disciplín:
Answer
 • osobní prodej
 • public relations
 • podpora prodeje
 • direkt marketing

Question 7

Question
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky:
Answer
 • mobilní marketing (SMS, MMS)
 • email
 • katalog
 • osobní prodej

Question 8

Question
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky:
Answer
 • podpora prodeje
 • public relations
 • telemarketing
 • direct mail

Question 9

Question
Mezi orientace podniku na zahraniční trh podle modelu EPRG patří
Answer
 • polycentrická orientace
 • democentrická orientace
 • etnocentrická orientace
 • geocentrická orientace

Question 10

Question
Hofstede identifikuje následující kulturní dimenze
Answer
 • individualismus X kolektivismus
 • maskulinní X femininní společnosti
 • diferenciace X determinace
 • omnibusní X femininní

Question 11

Question
Tzv. prodejní koncepce je přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji
Answer
 • ano
 • ne

Question 12

Question
Nejvíce pružným marketingovým nástrojem se jeví cena
Answer
 • ano
 • ne

Question 13

Question
Při geografické segmentaci jsou využívána následující kritéria:
Answer
 • světadíly
 • města
 • státy
 • regiony

Question 14

Question
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X:
Answer
 • poptávka se na daném trhu mění
 • konkurenční aktivita na daném trhu roste
 • firma X má rozsáhlý sortiment

Question 15

Question
Distribuční cesty představují v marketingu spojení mezi:
Answer
 • dodavatelem a uživatelem
 • výrobcem a uživatelem
 • dodavatelem a spotřebitelem

Question 16

Question
Neelastická poptávka:
Answer
 • je typická pro běžné produkty
 • je typická pro jedinečné exkluzivní produkty.
 • označuje poptávku po produktech, které jsou velmi citlivé na cenu
 • je typická pro produkty s velkým množstvím stubstitutů

Question 17

Question
Do funkčních charakteristik produktu nepatří
Answer
 • trvanlivost, vzhled, chuť, náročnost na údržbu
 • vzhled, chuť, výkon, náročnost na údržbu
 • vzhled, trvanlivost, použitá technologie, výkon
 • výkon, trvanlivost, vzhled, chuť

Question 18

Question
Podstata globálního positioningu značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa.
Answer
 • ano
 • ne

Question 19

Question
Komunikačním mixem se rozumí:
Answer
 • značková politika produktového portfólia
 • výběr komunikačních disciplín, které firma používá pro dosažení svých komunikačních cílů
 • individuální směs reklamy, osobního prodeje, public relations, podpory prodeje a direct marketingu
 • marketingový mix

Question 20

Question
Maloobchod je firma zabývající se prodejem zboží a služeb spotřebitelům pro jejich osobní potřebu a firmám pro účely dalšího podnikání
Answer
 • ano
 • ne

Question 21

Question
Masový marketing
Answer
 • se soustředí na tzv. tržní výklenky
 • začíná segmentací trhu
 • začíná tržním zacílením
 • znamená nediferencovaný přístup ke všem zákazníkům

Question 22

Question
B2B trh označuje:
Answer
 • trh, na kterém obchodují spotřebitelé mezi sebou navzájem
 • trh, na kterém obchodují organizace.
 • trh jednotlivců a domácností, které nakupují výrobky a služby pro svoji spotřebu.
 • v podstatě to samé, co spotřební trh.

Question 23

Question
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená:
Answer
 • stanovení cen pro sady produktů.
 • stanovení cen pro vedlejší produkty.
 • stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem.
 • stanovení cen pro doplňkové výrobky.

Question 24

Question
Na rozvinutém, silně konkurenčním trhu
Answer
 • konkurenční boj se odehrává na úrovni povrchových vrstev struktury komplexního výrobku
 • spotřebitele nejvíce zajímají ve struktuře komplexního výrobku funkční charakteristiky
 • je do spotřebitelského vnímání komplexního modelu výrobku zahrnuta cena
 • spotřebitele nejvíce zajímá ve struktuře komplexního výrobku jádro výrobku

Question 25

Question
Jako co-branding se označuje:
Answer
 • použití značky výrobce na daném produktu.
 • použití licencovaných značek za sjednaný poplatek.
 • použití značky distributora na daném produktu.
 • použití licencovaných značek bez poplatku.
Show full summary Hide full summary

Similar

3.1 Keywords - Marketing
Mr_Lambert_Hungerhil
What is Marketing?
Stephanie Natasha
Digital Marketing Strategy - The Essentials
Micheal Heffernan
Design Tips for Non-Designers
Micheal Heffernan
Marketing and Distributing
Shannon Clarke
Calculating Content Marketing Strategy ROI
Rebecca Tarpey
Business Studies: Marketing
Harriet Glover
Market & Technology Dynamics
Tris Stindt
Unit 3.1: Marketing
nk_
Market Positioning
Helen Rennie
Digital Media Sales Exam Certification
steven_sexton