Sistemul genital feminin

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well about 2 years ago
292
7

Description

Quiz on Sistemul genital feminin, created by Hard Well on 03/23/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Selectaţi stadiile ovogenezei:
Answer
 • stadiul de înmulţire
 • stadiul de creştere
 • stadiul de formare
 • stadiul de maturizare
 • stadiul de înflorire

Question 2

Question
Selectaţi părţile constituente ale foliculului primordial din ovar:
Answer
 • ovocitul
 • membrana transparentă evolutivă secundară
 • un strat de celule aplatisate a epiteliului folicular
 • membrana bazală
 • cîteva straturi de epiteliu folicular

Question 3

Question
Tunica mucoasă a uterului este tapetată de:
Answer
 • epiteliu stratificat pavimentos necornificat
 • epiteliu simplu anizomorf cu "bordura de absorbţie"
 • epiteliu simplu cubic
 • epiteliu de tranziţie
 • epiteliu simplu prismatic

Question 4

Question
Canalele galactofore din glanda mamară se deschid în:
Answer
 • vârful mamelonului
 • sinusuri lactifere
 • ducturile lactifere
 • tubii alveolari lactiferi
 • alveolele lactifere

Question 5

Question
După mecanismul şi caracterul secreţiei glanda mamară este:
Answer
 • merocrină
 • holocrină
 • apocrină
 • mucoasă
 • salină

Question 6

Question
Faza premenstruală se manifestă prin:
Answer
 • nivelul crescut de progesteron
 • nivelul scăzut de estrogeni
 • îngroşarea endometrului
 • descuamarea endometrului
 • maturizarea foliculului ovarian

Question 7

Question
Discul proliger din foliculul ovarian poate fi depistat în cadrul:
Answer
 • foliculului matur
 • corpului galben
 • corpului atretic
 • foliculului primordial
 • corpului alb

Question 8

Question
Involuţia foliculului ovarian nematurizat se finalizează cu formarea:
Answer
 • corpului alb
 • corpului galben
 • corpului atretic
 • foliculului primordial
 • foliculului primar

Question 9

Question
Foliculul ovarian veziculos:
Answer
 • conţine ovocitul de ordinul I
 • conţine ovulul matur
 • conţine lichidul folicular
 • elaborează progesteronul
 • urmează din foliculul primordial

Question 10

Question
Miometrul uterului:
Answer
 • prezintă tunica medie a uterului
 • prezintă tunica internă a uterului
 • conţine straturile mioid, bazal şi fibros
 • conţine straturile submucos, vascular şi supravascular
 • se descuamează în faza menstruală

Question 11

Question
Foliculul ovarian primar:
Answer
 • are celule foliculare aplatisate
 • are celule foliculare cubice
 • conţine ovocitul de ordinul I
 • conţine lichidul folicular
 • secretă progesteronul

Question 12

Question
Endometrul uterului:
Answer
 • prezintă tunica externă
 • prezintă tunica internă
 • este tapetat de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
 • este tapetat de epiteliul unistratificat prismatic
 • conţine glande

Question 13

Question
Hormonul (hormonii) care declanşează ovulaţia:
Answer
 • foliculostimulant
 • luteinizant (lutropina)
 • estrogenele
 • progestinele
 • oxitocina

Question 14

Question
În perioada postmenstruală are loc:
Answer
 • formarea corpului galben
 • creşterea glandelor uterine în dimensiuni
 • sporirea secreţiei eliminate de glandele uterine
 • regenerarea stratului funcţional al endometrului
 • elaborarea estrogenilor de către foliculii în creştere

Question 15

Question
Foliculul primar din ovar conţine:
Answer
 • ovocitul de ordinul I
 • zona pelucidă
 • coroana radiată
 • celule foliculare cubice
 • discul proliger

Question 16

Question
Miometrul este format din:
Answer
 • stratul funcţional
 • stratul bazal
 • stratul submucos
 • stratul vascular
 • stratul supravascular

Question 17

Question
Foliculul primar din ovar:
Answer
 • se formează în perioada pubertăţii
 • conţine ovocitul de ordinul I
 • ovocitul este оnconjurat de zona pelucidă
 • celulele foliculare au forma cubică
 • celulele foliculare sintetizează estrogene

Question 18

Question
Modificări considerabile în timpul ciclului ovarian-menstrual se manifestă în?
Answer
 • stratul bazal al endometrului
 • stratul funcţional al endometrului
 • stratul submucos al miometrului
 • stratul vascular al miometrului
 • stratul supravascular al miometrului

Question 19

Question
În substanţa corticală a ovarelor distingem următoarele formaţiuni:
Answer
 • foliculi primordiali
 • foliculi primari
 • foliculi secundari
 • foliculi veziculoşi
 • glande tubulare

Question 20

Question
În procesul de ovogeneză celulele sexuale feminine trec prin următoarele stadii:
Answer
 • perioada de înmulţire
 • perioada de creştere
 • perioada de maturizare
 • perioada de formare
 • perioada de erupţie

Question 21

Question
În miometru distingem următoarele straturi:
Answer
 • submucos
 • subvascular
 • vascular
 • supravascular
 • subseros

Question 22

Question
Perioada de proliferare a ovogenezei are loc:
Answer
 • pe parcursul оntregii perioade reproductive la femeie
 • în decursul dezvoltării embrionare
 • în prima jumătate a fiecărui ciclu ovarian-menstrual
 • în jumătatea a doua a fiecărui ciclu ovarian-menstrual
 • în perioada de maturaţie a organismului feminin

Question 23

Question
Care din foliculii ovarieni sunt numiţi veziculoşi:
Answer
 • foliculii primordiali
 • foliculii primari
 • foliculii secundari
 • foliculii terţiari
 • foliculii atretici

Question 24

Question
Etapele de dezvoltare a corpului galben sunt:
Answer
 • de proliferare şi vascularizare
 • de metamorfoză glandulară
 • floridă
 • de evoluţie
 • de involuţie

Question 25

Question
În endometru distingem următoarele straturi:
Answer
 • funcţional
 • bazal
 • vascular
 • supravascular
 • submucos

Question 26

Question
Care hormon stimulează ovulaţia?
Answer
 • foliculostimulant
 • estrogenii
 • progesteronul
 • luteinizant (lutropina)
 • foliculostimulant şi luteinizant

Question 27

Question
Care din straturile tunicilor uterului suferă modificări considerabile în timpul ciclului ovarian menstrual?
Answer
 • stratul bazal al endometrului
 • stratul funcţional al endometrului
 • stratul submucos al miometrului
 • stratul vascular al miometrului
 • stratul supravascular al miometrului

Question 28

Question
Ce reprezintă foliculul primar din ovar?
Answer
 • ovocitul de ordinul I înconjurat de cellule foliculare aplatisate şi membrana bazală
 • ovocitul în creştere, membrana pelucidă şi câteva straturi ale epiteliului follicular
 • ovocitul de ordinul II înconjurat de cellule foliculare, care elaborează lichid follicular acumulat între celulele foliculare
 • ovocitul de ordinul II оnconjurat de 5-6 rânduri de cellule foliculare
 • ovulul matur înconjurat de zonă pelucidă şi de câteva straturi de cellule foliculare

Question 29

Question
Foliculul primar:
Answer
 • conţine ovocitul de ordinul I
 • conţine ovocitul de ordinul II
 • celulele foliculare au o formă cubică
 • celulele folicular au o formă pavimentoasă
 • celulele foliculare sintetizează estrogeni

Question 30

Question
Corpul galben:
Answer
 • se dezvoltă din tunica albuginee
 • se dezvoltă în locul folicului terţiar
 • se dezvoltă în locul folicului atretic
 • sintetizează progesteron
 • sintetizează estrogeni

Question 31

Question
În timpul ciclului ovarian-menstrual cea mai mare restructurare morfologică are loc în:
Answer
 • stratul bazal al endometrului
 • stratul funcţional al endometrului
 • miometru
 • perimetru
 • parametru

Question 32

Question
Glanda mamară:
Answer
 • acinocitele au provenienţă ectodermală
 • secreţia glandei este de tip apocrin
 • secreția glandei este de tip merocrin
 • secreția glandei este de tip holocrin
 • porţiunile secretorii sunt dotate cu celule mioepiteliale

Question 33

Question
În componenţa barierii placentare intră următoarele structuri:
Answer
 • peretele capilarului vilozităţii coriale
 • ţesutul conjunctiv al vilozităţii coriale
 • citotrofoblastul
 • sincitotrofoblastul
 • decidua bazală
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
GCSE AQA Chemistry - Unit 2
James Jolliffe
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
Plantilla para Presentar Trabajos con Mapas Mentales
kariina jaime
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
sebas herrera
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Naitha Hernandez
FICHAS ETICA
rosario perez perez
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Luis Ángel Domínguez Ruíz