[1FP201] 4. část - 21 otázek

Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 2 years ago
156
4

Description

1FP201 Finance podniku Quiz on [1FP201] 4. část - 21 otázek, created by Nikola Truong on 06/13/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Vyberte nepravdivé tvrzení:
Answer
 • Cíle podniku jsou cíle také manažerů podniku
 • vznik financí podniku se datuje do doby vzniku první akciové společnosti

Question 2

Question
Co musí nejdříve udělat akciová společnost v nějakém řízeni.... (nevíme v jakém)
Answer
 • splatit daně
 • vyplatit prioritní dividendu

Question 3

Question
Vyberte nepravdivé tvrzení:
Answer
 • Jedním ze zakladatelů oboru finance podniku je H. Markowitz, který vytvořil teorii o portfoliu
 • náklady zastoupení představují pro případného akvizitora hrozbu, která má destimulační účinky na jeho motivaci ohledně převzetí takovéhoto podniku.

Question 4

Question
Variační koeficient se vypočítá jako:
Answer
 • poměr druhé odmocniny rozptylu a očekávaného nákladu investice
 • poměr třetí odmocniny rozptylu a očekávaného výnosu investice
 • poměr třetí odmocniny rozptylu a očekávaného nákladu investice
 • poměr druhé odmocniny rozptylu a očekávaného výnosu investice

Question 5

Question
Bod návratu v Miller-Orrově modelu se nachází směrem od dolního limitu:
Answer
 • V 1 rozmezí horního a dolního limitu
 • Ve 2/3 rozmezí horního a dolního limitu
 • V 1/3 rozmezí horního a dolního limitu

Question 6

Question
Metoda diskontovaných peněžních toků patří mezi metody:
Answer
 • porovnávací
 • investiční
 • výnosové
 • majetkové

Question 7

Question
Dobu obratovosti zásob ve dnech spočteme jako:
Answer
 • Poměr celkového stavu zásob a denních tržeb
 • Poměr průměrného stavu zásob a denních tržeb
 • Poměr průměrného stavu zásob a průměrných tržeb
 • Poměr průměrného stavu zásob a celkových tržeb tržeb

Question 8

Question
Emise akcií jsou finanční zdroje:
Answer
 • interní vlastní
 • interní cizí
 • externí vlastní
 • externí cizí

Question 9

Question
Doplňovací otázka na vypsaný příklady ohledně daní:(vědět stačil jen jeden příklad)
Answer
 • mezi přímé důchodové daně patří např. DAŇ Z PŘÍJMU FO
 • mezi přímé majetkové např.: SILNIČNÍ DAŇ
 • mezi nepřímé např.: DPH

Question 10

Question
Metoda, která využívá dat z minulosti pro předpověď budoucnosti, se nazývá:
Answer
 • Kauzální
 • Intuitivní
 • Statistická

Question 11

Question
Opakované pozorování určité dílčí události je ... mžÝenŪ pravděpodobnosti.
Answer
 • subjektivní
 • objektivní

Question 12

Question
Subjektivní oceňování ustanovuje ... hodnotu.
Answer
 • nominální
 • investiční
 • reálnou

Question 13

Question
Jak se nazývá činnost, kdy v Miller-Orrově modelu dosáhneme dolního limitu?
Answer
 • nákup pokladničních poukázek
 • prodej pokladničních poukázek

Question 14

Question
Jak se nazývá úročení s nekonečným počtem skládání kroků?
Answer
 • nespojité
 • spojité
 • rentové

Question 15

Question
Úročení je takové úročení, u kterého je krokovací období nekonečně malé.
Answer
 • spojité
 • nespojité
 • rentové

Question 16

Question
Jaké jsou tři hlavní směry dividendové politiky?:
Answer
 • pasivní reziduální div. politika
 • Stabilní div. politika

Question 17

Question
Proč není hlavním cílem podniku maximalizace zisku?:
Answer
 • těžká manipulovatelnost
 • Snadná manipulovatelnost
 • Jednoduchost splnění

Question 18

Question
Čím ..A.. počet skládání, tím bude ..B.. efektivní úroková míra:
Answer
 • A = vyšší, B = nižší
 • A= nižší, B = vyšší
 • A= vyšší, B = vyšší
 • A = nižší, B = nižší

Question 19

Question
Cílem optimalizace zásob je .... pořizovací a skladovací náklady (doplň):
Answer
 • minimalizovat
 • maximalizovat

Question 20

Question
Definice zlatého padáku:
Answer
 • zajištění manažerů smlouvou, která jim zajistí vysoké odstupné, jestliže budou ze svých míst uvolněni z důvodu fúze či akvizice
 • padák, který namočím do zlata a skočím s ním z letadla, protože mám cashflow jak rakeťák
 • cena za nejlepšího manažera
 • záchrana pro firmu ve formě finanční dávky

Question 21

Question
Hlavním cílem podnikání je:
Answer
 • maximalizace pracovní síly
 • maximalizace tržní hodnoty podniku
Show full summary Hide full summary

Similar

CHEMISTRY C1 2
x_clairey_x
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
CICLOS ECONOMICOS CLASICOS EN MEXICO:EL CASO DE SINALOA Y SONORA, 1900-1996
JOSE ANGEL MORALES
Marketing - Business Studies
EMI D
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Valeria Rios
Readings para Preparar el First Certificate (I)
Bilge Nur
MAPA CONCEPTUAL TEORIAS DE LA ADMINISTRACION Y PENSAMIENTO
Jorge Muneval
Maths Revision 1- end of year test
Monica Harris
ATENCION TELEFONICA
Danna Castellanos
PROCESO CONTABLE
Alejandro Carranza