Bab 2 Sejarah Tingkatan 1

Mohd Faizal Ismail
Quiz by Mohd Faizal Ismail, updated more than 1 year ago
Mohd Faizal Ismail
Created by Mohd Faizal Ismail over 5 years ago
169
0

Description

Zaman Prasejarah di Malaysia

Resource summary

Question 1

Question
Memungut hasil hutan Memburu binatang Berpindah randah Senarai di atas berkaitan dengan zaman..
Answer
 • Logam
 • Neolitik
 • Paleolitik
 • Mesolitik

Question 2

Question
Antara berikut yang manakah merupakan tempat tinggal orang zaman Paleolitik? I Kawasan terbuka di luar gua II Di dalam gua III Tepi tasik IV Persisiran pantai
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV

Question 3

Question
Apakah bukti yang menunjukkan Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik?
Answer
 • Tiada jumpaan fosil.
 • Tiada tinggalan artifak.
 • Penemuan alat-alat batu Haobinh.
 • Petempatan zaman Mesolitik tidak ditemui.

Question 4

Question
Penemuan arkeologi menunjukkan bahawa masyarakat Zaman Paleolitik mengebumikan mayat bersama-sama makanan dan alat batu. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penemuan ini?
Answer
 • Menghayati unsur alam.
 • Mempunyai kepercayaan.
 • Percaya kepada tiada kehidupan selepas mati.
 • Menerima kematian sebagai lumrah hidup.

Question 5

Question
Kepercayaan setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat iaitu jiwa. Pernyataan di atas berkaitan dengan
Answer
 • Mitos
 • Lagenda
 • Politisme
 • Animisme

Question 6

Question
Penemuan penting di Gua Gunung Runtuh di Perak pada tahun 1990. Penemuan penting yang disebut dalam penyataan di atas merujuk kepada?
Answer
 • Alatan batu
 • Rangka manusia
 • Mangkuk tembikar
 • Perkakas memasak

Question 7

Question
Apakah alatan masyarakat Paleolitik yang ditemui di Malaysia? I Tembikar II Alat penetak III Kapak genggam IV Alat repihan
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV

Question 8

Question
Di antara berikut yang manakah merupakan tapak masyarakat Paleolitik di Malaysia? I Kota Tampan II Bukit Bunuh III Gua Cha IV Tingkayu
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • II, III dan IV
 • I, III dan IV

Question 9

Question
…..merupakan zaman perkembangan teknologi batu kepada tembikar. Penyataan diatas merujuk kepada zaman...
Answer
 • Logam
 • Neolitik
 • Paleolitik
 • Mesolitik

Question 10

Question
Berdagang secara tukar barang Becucuk tanam Wujud sistem bermasyarakat Penyataan di atas merujuk kepada zaman...
Answer
 • Logam
 • Neolitik
 • Paleolitik
 • Mesolitik

Question 11

Question
Apakah alatan batu yang digunakan oleh masyarakat Neolitik?
Answer
 • Pisau dan kapak
 • Kapak genggam
 • Kapak dan beliung
 • Beliung dan pemukul kulit kayu

Question 12

Question
Di antara berikut yang manakah merupakan petempatan masyarakat Neolitik di Malaysia? I Gua Cha II Bukit Tengkorak III Tingkayu IV Gua Niah
Answer
 • I dan II
 • I dan III
 • II dan III
 • III dan IV

Question 13

Question
Di antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam? I Menggunakan peralatan daripada gangsa dan besi. II Bercucuk tanam serta menangkap ikan. III Mempunyai kerpercayaan dan upacara pengebumian kepingan batu. IV Hidup berpindah randah.
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV

Question 14

Question
Sungai Tembeling Gua Harimau Senarai di atas merujuk kepada petempatan masyarakat zaman...
Answer
 • Logam
 • Neolitik
 • Paleolitik
 • Mesolitik

Question 15

Question
Sungai Tembeling Gua Harimau X X dalam senarai di atas merujuk kepada
Answer
 • Gua Cha
 • Gua Niah
 • Tingkayu
 • Cangkat Menteri

Question 16

Question
Kenapakah masyarakat Zaman Logam memilih persisiran pantai dan tepi sungai sebagai tempat tinggal mereka? I Mendapat bekalan air. II Memudahkan kegiatan bercucuk tanam. III Menjalankan perdagangan. IV Mudah menjalankan kegiatan penyembahan.
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV

Question 17

Question
Manusia Perak Penyataan di atas merujuk kepada..,
Answer
 • Bukti Zaman Mesolitik
 • Penemuan Zaman Paleolitik
 • Bukti petempatan Zaman Logam
 • Kemajuan penyelidikan Arkeologi

Question 18

Question
Alatan dan perkakas masyarakat Zaman Neolitik diperbuat daripada...
Answer
 • Batu
 • Besi
 • Gangsa
 • Tanah liat

Question 19

Question
Apakah kegiatan utama yang dijalankan oleh masyarakat Zaman Neolitik? I Bercucuk tanam II Membuat tembikar III Mebuat peralatan logam IV Menjalankan perdagangan
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV

Question 20

Question
Pilih pasangan Zaman Prasejarah dan teknologi yang betul.
Answer
 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV
Show full summary Hide full summary

Similar

Bab 1 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail
Bab 5 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail
PT3: SEJARAH TINGKATAN TIGA: BAB 1: FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN JEPUN MENGALAHKAN BRITISH DI TANAH MELAYU
Muffin Star
Bab 10 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail
1. Membangun Jati Diri Keindonesiaan
Delvanny Alfikri
Sej 09
Alia Azhari
Sej 11
Alia Azhari
Bab 8 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail
Bab 6 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail
Bab 11 Sejarah TIngkatan 1
Mohd Faizal Ismail
Bab 7 Sejarah Tingkatan 1
Mohd Faizal Ismail