HIETE

for.netti
Quiz by for.netti, updated more than 1 year ago
for.netti
Created by for.netti about 5 years ago
11
0

Description

Neurológia teszt
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Az akaratlagos mozgás közös végső végrehajtója
Answer
 • a. piramis pálya
 • b. striátum
 • c. cerebellum
 • d. gerincvelői alfa motoneuron

Question 2

Question
Az akaratlagos mozgás tervezője
Answer
 • piramis pálya
 • striátum
 • supplementer motoros régió
 • cerebellum

Question 3

Question
Az akaratlagos mozgáshoz szükséges tartás és tónus centrális szabályozója:
Answer
 • a. premotoros régió
 • b. piramis pálya
 • c. cerebellum
 • d. striátum

Question 4

Question
A spinális reflexív sérülésére jellemző
Answer
 • a. kóros reflexek jelennek meg
 • b. akaratlan túlmozgások
 • c. coordinációs zavar
 • d. szegmentális atrófia

Question 5

Question
Az izolált piramis pálya sérülésére jellemző:
Answer
 • a. tükörmozgások gátlása kiesik
 • b. spasztikus tónsufokozódás
 • c. antigravitációs eloszlású tónsufokozódás
 • d. petyhüdt parézis

Question 6

Question
Mozgásszabályozás szempontjából a parietális lebenyre jellemző:
Answer
 • a. sérülése izolált kis kézizom atrófiát okozhat
 • b. kórós tónusváltozás, katalepszia jelentkezhet
 • c. taszítási, menekülési apraxiával járhat
 • d. mindhárom állítás igaz

Question 7

Question
A motoros striátumra jellemző:
Answer
 • a. nem tartalmaz D1 receptorokat
 • b. csak D1 receptorokat tartalmaz
 • c. csak D5 és D11 receptorokat tartalmaz
 • d. döntően D1 és D2 receptorokat tartalmaz

Question 8

Question
Az indirekt striátális körre jellemző:
Answer
 • a. nincs afferentációja a szubsztancia nigra felől
 • b. a szupplementer motoros kérgen keresztül csökkenti a gamma tónust
 • c. nem tartalmaz cholinerg összeköttetéseket
 • d. direkt efferens pályákat küld a gerincvelőbe

Question 9

Question
A Parkinzon betegségre jellemző:
Answer
 • a. konformációs betegség
 • b. alfa synuclein szaporodik fel
 • c. egyéb szisztémás degeneratív kórképekkel társulhat
 • d. mindhárom állítás igaz

Question 10

Question
A Parkinzon betegség diagnózisa:
Answer
 • a. a szubsztancia nigra pars reticulariszának pusztulása fénymikroszkópos vizsgálattal
 • b. Lőwy testek kimutatása a szubsztancia nigra pars compacta régióban
 • c. tau proteinek kimutatása a nucleus basalis Meynert-ben
 • d. orexin hiány a hipotalamuszban

Question 11

Question
Parkinzon szindróma korai tünete lehet:
Answer
 • a. anozmia
 • b. orthostaticus hypotonia
 • c. obstipatio
 • d. mindegyik

Question 12

Question
A spasztikus parézisre jellemző
Answer
 • a. izolált piramispálya sérülés okozza
 • b. az agnosita-antagonista gátlás megkímélt
 • c. a gerincvelői alfa motoneuron ingerküszöbe csökkent
 • d. az izomorsók működése csökkent

Question 13

Question
A gammahurok működésére nem jellemző
Answer
 • a. a tónusszabályozás a gamma motoneurokon keresztül valósul meg
 • b. szupraspinális afferentáció nélkül nem képes mozgást létrehozni
 • c. az izomorsók közvetlen efferentációt küldenek az alfa motoneuronhoz
 • d. alulműködése okozza a Parkinzon kórra jellemző tartási instabilitást és hipokinézist

Question 14

Question
A tagkinetikus apraxiára nem jellemző
Answer
 • a. ritmusos tesztekkel vizsgálható
 • b. premotoros frontális sérülés okozza
 • c. járásképtelenséghez vezethet
 • d. a fantommozgások képessége elveszik

Question 15

Question
Az ideomotoros apraxiára jellemző
Answer
 • a. a motoros engrammok hiányoznak
 • b. a megtartott motoros résztevékenységek összerendezése károsodik
 • c. síkban és térben való elrendezés képessége károsodik
 • d. jobb-bal tévesztéssel jár

Question 16

Question
Ideátoros apraxiát okozhat:
Answer
 • a. parietális Br 3-1-2 lézió
 • b. parietális Br 5-7 lézió
 • c. az área parietális bazalis izolált sérülése
 • d. a parietális Br 37-39-40 sérülése

Question 17

Question
Parietális, domináns oldal érintettségével járó apraxiára jellemző
Answer
 • a. az írás nem károsodik
 • b. csak a másolás károsodik
 • c. csak a tollbamondás utáni írás károsodik
 • d. a spontán írás, a másolás és a tollbamondás utáni írás is károsodik

Question 18

Question
A frontális körök közül a motivációért felelős:
Answer
 • a. dorsolaterális kör
 • b. dorsomediális kör
 • c. ventromediális orbitális kör
 • d. szubdomináns ventro laterális kör

Question 19

Question
Temporális lebeny sérülésére jellemző:
Answer
 • a. konvencionális intellektus károsodik
 • b. szociális intellektus károsodik
 • c. konstruktív intellektus károsodik
 • d. ellenoldali alsó quadrans homonym hemianopiát okozhat

Question 20

Question
Trinukleotid repeat betegség:
Answer
 • a. dystrophia myotonica
 • b. cortico basalis degeneratio
 • c. Shy – Drager szindróma
 • d. spinocerebelláris atrófiák
Show full summary Hide full summary

Similar

Neuro anatomy
James Murdoch
How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
Neuro-Cognitive Disorders
SaraJaarour
Receptor Theory - L-type Calcium Channels
Anna mph
Stroke (Lectures I & II)
Matthew Coulson
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Revision Timetable
katy.lay
OCR Gateway GCSE P3 Revision Quiz
xhallyx
Ancient Roman Quiz
Rev32
How to revise
KimberleyC
Core Spring 4.2 Certification Mock Exam
antoine.rey