Examen tema 3 ciències de la natura

mape05.11
Quiz by mape05.11, updated more than 1 year ago
mape05.11
Created by mape05.11 over 5 years ago
8
0

Description

Examen tema 3

Resource summary

Question 1

Question
El conjunt d'éssers vius que conviuen en un ecosistema s'anomena [blank_start]biocenosi[blank_end]
Answer
 • biocenosi

Question 2

Question
Quins grups o nivells hi han segons la manera d'aconseguir els aliments?
Answer
 • Productors
 • Consumidors
 • Descomponedors
 • Fitògafs
 • Carnívors
 • Hervívors
 • Omnívors

Question 3

Question
Els consumidors tenen nutrició heteròtrofa
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Els descomponedors tenen nutrició autòtrofa
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Quins d'estos animals formen associacions gregàries?
Answer
 • Ovelles
 • Peixos
 • Pardals
 • Gats
 • Periquitos
 • Dofins

Question 6

Question
El [blank_start]mutualisme[blank_end] és una relació en la qual les dues espècies obtenen benefici
Answer
 • mutualisme
 • Parasitisme
 • Comensalisme

Question 7

Question
Les [blank_start]adaptacions funcionals[blank_end] són característiques del funcionament o del comportament d'un ésser viu que n'afavorien la [blank_start]supervivència[blank_end] a l'ecosistema.
Answer
 • adaptacions funcionals
 • adaptacions anatòmiques
 • adaptacions bioquímiques
 • supervivència
 • Existència
 • convinència

Question 8

Question
Un [blank_start]recurs natural[blank_end] és tot allò que agafem dels ecosistemes i que consumim per a fer les nostres activitats
Answer
 • recurs natural

Question 9

Question
El [blank_start]desenvolupament sostenible[blank_end] intenta garantir la [blank_start]supervivència[blank_end] de les persones de hui i la de les del futur, explotant els [blank_start]recursos naturals[blank_end] d'una manera racional i justa i respectant la natura
Answer
 • desenvolupament sostenible
 • supervivència
 • recursos naturals

Question 10

Question
El [blank_start]comensalisme[blank_end] és una relació en la qual un dels individus es beneficia mentre que a l'altre li és indiferent
Answer
 • comensalisme
Show full summary Hide full summary

Similar

A-level French Vocabulary
daniel.praecox
Plant Structure and Photosynthesis
Evangeline Taylor
Business Studies Unit 1
kathrynchristie
GCSE AQA Physics - Unit 1
James Jolliffe
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
Propiedades de los gases
camila gonzalez
Fisica moderna (atomo cuantico y teoria de plank)
Quenary Dalay
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
FICHAS ETICA
rosario perez perez
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
Mercedes Chavez
MAPA MENTAL EDUCACION Y PEDAGOGIA
Jose Alberto Zequeira Pérez