Ki- és beléptetési feladatok (hints)

Dmix felsővezető
Quiz by Dmix felsővezető, updated more than 1 year ago
Dmix felsővezető
Created by Dmix felsővezető almost 4 years ago
54
6

Description

Őrszolgálatba lépés előtt Quiz on Ki- és beléptetési feladatok (hints), created by Dmix felsővezető on 03/21/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Válassza ki a helyes választ!
Answer
 • Biztonsági intézkedésként motozás csak fogvatartottal szemben alkalmazható.
 • Biztonsági intézkedésként motozás fogvatartottal és az intézetbe belépő személyekkel szemben alkalmazható.

Question 2

Question
A Duna-Mix Kft-hez történő beléptetés során szívritmus-szabályozóval élő személy technikai eszközzel nem ellenőrizhető.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
A fogvatartottak munkáltatásában részt vevő, de nem a bv. szerv állományába tartozó személyeket a rájuk vonatkozó mértékben, [blank_start]………..[blank_end] kell tájékoztatni a biztonsági szabályokról,
Answer
 • szóban
 • írásban
 • ráutaló magatartással

Question 4

Question
Az intézet területére történő be- és kilépés, valamint az intézet területén tartózkodás szabályozása személyi állomány intézeti be- és kilépése nyilvántartásának szabályozása tárgyban kiadott intézetparancsnoki és ügyvezető igazgatói közös intézkedés száma:
Answer
 • 2017/10.
 • 2015/93.
 • 2016/13.

Question 5

Question
A KÜ/IV-es őrhelyen szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő feladata :
Answer
 • a munkaterületre, a munkahelyre illetéktelenül érkező személyek a távozásra való felszólítása,
 • kapcsolattartás a beszállítókkal,
 • a Duna-Mix Kft. területre a szabályos be- és kiléptetés végrehajtása,
 • a beérkező csomagok átvétele,

Question 6

Question
A Duna-Mix Kft. területére beléphet:
Answer
 • az intézet és a Kft. személyi állományának (továbbiakban együtt: személyi állomány) tagja,
 • a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy,
 • kizárólag az irodaépület területére a Kft. dolgozójának kiskorú hozzátartozója,
 • az intézetparancsnok, az ügyvezető igazgató (a KÜ/4 személybejárati kapu vonatkozásában) által engedélyezett személy

Question 7

Question
Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a személyazonosságának igazolásában, a ruházata és csomagja átvizsgálásában nem működik közre, az intézet területére történő beléptetését
Answer
 • meg kell tagadni.
 • fel kell függeszteni az elöljáró döntéséig.

Question 8

Question
A láthatóan ittas vagy bódult személy beléptetését
Answer
 • meg kell tagadni.
 • az elöljáró döntésétől függően sor kerülhet – felügyelet mellett – a beléptetésre,

Question 9

Question
Az intézet területére nem vihető be a közbiztonságra, valamint az intézet rendjére és a fogvatartás biztonságára veszélyes eszköz és anyag különösen a szolgálat ellátásában rendszeresített és egyes rendkívüli események felszámolásakor alkalmazottak kivételével lőfegyver, lőszer, robbanószer.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Kft. területére vonatkozóan ügyvezető igazgató engedélyével az intézet területére behozható adattárolásra alkalmas eszköz (pl.: pendrive), hordozható számítógép (laptop).
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Italian: Basics
Selam H
Business Studies Unit 1
kathrynchristie
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
GCSE Biology B2 (OCR)
Usman Rauf
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
Art & Design in Context
Chloe Scott
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
yelka jhuliana espinoza quispe
DESARROLLO MOTOR
Yenith Diaz
Cells And Cell Techniques - Flashcards (AQA AS-Level Biology)
Chelsie Cottingham