Unit 1: Hello!

Rita Babarskaite
Flashcards by Rita Babarskaite, updated more than 1 year ago
Rita Babarskaite
Created by Rita Babarskaite about 6 years ago
12
1

Description

Flashcards on Unit 1: Hello!, created by Rita Babarskaite on 03/19/2015.

Resource summary

Question Answer
What's your name? Koks tavo vardas?
My name is... Mano vardas...
This is... Tai...
How are you? Kaip jautiesi?
fine puikiai
Thanks Ačiū
surname pavardė
from
Nice to meet you Malonu susipažinti
Where? Kur?
I am = I'm Aš esu
You are = you're Tu esi, jūs esate
phone number telefono numeris
married vedęs, ištekėjusi
parents tėvai
grandparents seneliai
grandchildren vaikaičiai, anūkai
mother motina
father tėvas
wife žmona
husband vyras, sutoktinis
grandmother senelė
grandfather senelis
children vaikai
son sūnus
daughter duktė
sister sesuo
brother brolis
cousin pusbrolis, pusseserė
aunt teta
uncle dėdė
niece dukterėčia
nephew sūnėnas
and ir, o
age amžius
all right viskas gerai, puiku
bag krepšys, kuprinė
bad blogas
beautiful gražus
big didelis
book knyga
boy berniukas
boyfriend mylimasis, vaikinas
bus autobusas
bye! viso!
camera fotoaparatas
café kavinė
car automobilis
center centras
coffee kava
cheap pigus
city miestas, didmiestis
class pamoka, klasė
cold šaltas
computer kompiuteris
cup puodukas
day diena
darling mielasis, brangusis
difficult sunkus
doctor gydytojas, daktaras
English anglų kalba, anglų
everyday kasdienis
easy lengvas
expensive brangus (kaina)
family šeima
fast greitas
free laisvas, nemokamas
first pirmas
gallery galerija
girl mergaitė
girlfriend mylimoji, mergina
good geras
Good morning labas rytas
Good afternoon laba diena
Good evening labas vakaras
Good night labanakt
Good bye viso labo, sudie
great puikus
hamburger mėsainis
Have a nice day! Geros dienos!
house namas
home namai
homework namų darbai
horrible baisus, siaubingas
hot karštas
interesting įdomus
language kalba
lovely mielas
meal valgis, valgymas
museum muziejus
near arti
old senas
office įstaiga, biuras
park parkas
people žmonės
photograph nuotrauka
picture paveiksliukas, nuotrauka
place vieta
please prašau
salesman pardavėjas
sandwich sumuštinis
same tas pats, toks pat
school mokykla
shopping apsipirkimas
shop parduotuvė
See you later Iki greito pasimatymo
sleep well sadžių sapnų
slow lėtas
small mažas
speak kalbėti
student mokinys, studentas
sunny saulėtas
tea arbata
teacher mokytojas
television televizija
thank goodness ačiū dievui
today šiandien
Underground metro
university universitetas
weather oras
weekend savaitgalis
welcome sveiki atvykę
year metai
young jaunas
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Vocabulary- Intermediate
PatrickNoonan
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
CHEMISTRY C1 4
x_clairey_x
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Biology B1
Kelsey Phillips
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
Flashcards de japonés - Unidad 3
Ignacio Regazzoli
La Reproducción en los Seres Humanos
Rebecca Doria
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
1. DEFINICIÓN DEL QUIEBRE 2. ESCUCHA E INDAGACIÓN
Stefany De la cruz