La ciutat medieval

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
73
1

Description

Fitxes de repàs sobre la ciutat medieval de 2n d'ESO

Resource summary

Question Answer
Què és la rotació triennal? És la tècnica agrícola que deixava un terç de la terra en guaret i alternava en una mateixa parcel·la durant tres anys cereals d'hivern i de primavera
Quines són les conseqüències demogràfiques de l'increment de la producció agrícola? - La millora de l'alimentació i la resistència més elevada a les malalties va causar un augment de la població. - El creixement demogràfic va fer necessari incrementar la superfície cultivada, rompent noves terres. - L'augment de població va fomentar l'emigració de llauradors cap a les ciutats, on tenien més llibertat.
Quines són les causes de la millora en l'agricultura?
Europa de 45 milions (segle XII) d'habitants a uns 75 milions segle XIV. Quines van ser les causes? Aquest augment va ser causat perquè l'increment de la producció agrícola va permetre millorar l'alimentació
Europa de 45 milions (segle XII) d'habitants a uns 75 milions segle XIV. Quines van ser les conseqüències? Les conseqüències van ser: 1) recerca de noves terres de cultiu 2) repoblació de camps abandonats, construcció de dics (Països Baixos)... 3) emigració de llauradors cap a les ciutats
Com s'agrupaven els artesans? Els artesans s'agrupaven en carrers segons l'ofici que desenvolupaven
Què eren els gremis? Els gremis eren les agrupacions formades per artesans que pertanyien a un mateix ofici.
Com s'organitzaven els gremis? Els gremis s'organitzaven d'una manera jeràrquica (aprenents, oficials i mestres).
Quina és la finalitat de les normes dels gremis? Les normes dels gremis els servien per protegir-se de la competència dels artesans d'altres llocs i per garantir el bon funcionament de la producció.
Com es deia la figura molt important que dirigia i vetlava per les finances, l'ordre i la justícia? L'ALCALDE
Què són les cartes de privilegis? Les cartes de privilegi eren documents mitjançant els quals el rei reconeixia la llibertat dels habitants d'una ciutat i els atorgava el dret a establir el seu propi govern
Què eren les corts o parlaments? Les corts o parlaments eren les reunions que celebrava el rei de forma periòdica amb els tres estaments clero, noblesa i burgesia amb la finalitat de governar els seus territoris i demanar aportacions monetàries
Show full summary Hide full summary

Similar

Fitxes per estudiar el Bloc 3 de Socials: Ahir
Andreu Mercadal Cifre
2n UD3. La ciutat medieval: la recuperació de lavida urbana
Àlex Lluch
Decadència de l'Imperi hispànic: Els Àustries menors
Àlex Lluch
2n SOC UD3. Art Gòtic
Àlex Lluch
Lógica: tablas de verdad. Actividades (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Tema 1 Edebe Origen de la filosofía
Àlex Lluch
Del mito al logos
Àlex Lluch
2n ESO. UD1. L'Islam a la Península Ibèrica: Al-Andalus
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
División de la filosofía
Àlex Lluch
GRÈCIA CLÀSSICA: LA RELIGIÓ I DEUS GRECS
Maria Mayol