Kemiska beteckningar

Marina Sjunnesson
Flashcards by Marina Sjunnesson, updated more than 1 year ago
97
0
0

Description

kemiska beteckningar
Tags

Resource summary

Question Answer
väte H
helium He
kol C
syre O
natrium Na
magnesium Mg
aluminium Al
kalcium Ca
titan Ti
krom Cr
Järn Fe
nickel Ni
koppar Cu
zink Zn
silver Ag
platina Pt
guld Au
kvicksilver Hg
bly Pb
Show full summary Hide full summary

Suggestions

19 grundämnen
Klaus Sörensen
Syra-bastitrering
Lisa Loman
Periodiska systemet vrg odenplan
Christian Killiner
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Syror & baser
Lisa Loman
Van der Waals bindningar
Almina Camic
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman
Värme och kyla, del 2
Elisabet Jagell
Inledande kemi
fiona_akpan