Syror & baser

Lisa Loman
Flashcards by Lisa Loman, updated more than 1 year ago
Lisa Loman
Created by Lisa Loman almost 3 years ago
10
1

Description

Basic om syror
Tags

Resource summary

Question Answer
Vad är syrans egenskaper? *Smakar surt pga oxoniumjoner *Starkt frätande *Vattenlösningar av syror leder ström, ju högre konc. desto bättre ledningsförmåga *Konc. syror leder ej ström *Oädla metaller reagerar med syror o bildar vätgas o metalljoner *Kan reagera med karbonatjoner - CO2
Vad är syrans definition Syror är protondonator, dvs ger bort vätejoner (H⁺)
Vad är detta för sorts reaktion? Saltsyra Protolyseras (image/png) Denna reaktion kallas protolys, syran ger bort vätejoner
Vad är en stark syra? Starka syror har fullständig protolys, dvs 100% av syran övergår till oxoniumjoner
Vad är en svag syra? Svaga syror har ofullständig protolys, dvs bara en del (10-20%) av syran övergår till oxoniumjoner
Exempel på starka syror *Saltsyra HCl *Svavelsyra H2SO4 *Salpetersyra HNO3 *Perklorsyra HClO4
Exempel på svaga syror *Kolsyra H2CO3 *Ättikssyra HAc (CH3COOH) *Citonsyra C6H8O7 *Mjölksyra C3H6O3
Vad kallas de syror som har fler än ett väte att avge? *Flerprotoniga syror *Ex svavelsyra H2SO4 har 2 H⁺ att avge
Vilken regel finns det vid spädning av syror? *SIV=Syra i vatten
Basens definition En bas är en protonacceptor, dvs tar emot H+
Show full summary Hide full summary

Similar

Syra-bastitrering
Lisa Loman
Syror och baser
Cathrin Andersson
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Van der Waals bindningar
Almina Camic
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman
Värme och kyla, del 2
Elisabet Jagell
Inledande kemi
fiona_akpan
Kemiska beteckningar
Marina Sjunnesson