Syra-bastitrering

Lisa Loman
Flashcards by , created over 2 years ago

Basic om syra/bas titrering

16
1
0
Tags
Lisa Loman
Created by Lisa Loman over 2 years ago
Van der Waals bindningar
Almina Camic
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman
French -> small but important words for GCSE
georgie_hill
Econometría
Ingrid Gutierrez
Syror och baser
Cathrin Andersson
Syror & baser
Lisa Loman
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Question Answer
Vad är syra/bas titrering för metod? Kvantivativ analysmetod, dvs man analyserar enbart mängd
Hur gör man en syra/bas titrering (1)? Man tar ett prov med okänd koncentration, en titrand (syra/bas) som sedan titreras med en titrator (bas/syra) med känd koncentration
Hur gör man en syra/bas titrering (2)? Titreringen pågår tills neutralt tillstånd uppnås (ekvivalenta mängder OH- o H3O+) -> Man kan beräkna provets koncentration
Vad inträffar då provet uppnår neutralt tillstånd? Vid neutralt tillstånd har man uppnått ekvivalenspunkten Finns dock undantag då ekvivalenspunkten infaller innan el. efter "neutralt" tillstånd (pH=7)
Vad används indikatorer till? Används för att avgöra när ekvivalenspunkten är nådd
Exempel på indikatorer *BTB *Fenolftalin *pH-meter (pH mäts efter varje tillsatts av titratorn, pH/volym graf skapas - titrerkurva)
Exempel på hur en graf ser ut under en titrering av en stark bas Stark Syra Stark Bas (image/png)
Exempel på hur en graf ser ut under en titrering av en flerprotonig syra Syratitrering Flerprotonig Ekv (image/png)