Kemi 1 - Buffertsystem

Lisa Loman
Flashcards by Lisa Loman, updated more than 1 year ago
Lisa Loman
Created by Lisa Loman almost 3 years ago
12
1

Description

Basic om buffertsystem
Tags

Resource summary

Question Answer
Vad är ett buffertsystem? En kombination av ämnen som kan motverka att pH i en lösning ändras då man tillsätter en syra/bas
Vad består ett buffertsystem av? En svag syra och dess korresponderande bas Ex) HA och A⁻
Vad händer om man tillsätter syra/bas till en buffert? pH ändras endast lite grann vid tillsatts av en liten mängd syra/bas
Show full summary Hide full summary

Similar

Syra-bastitrering
Lisa Loman
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Syror & baser
Lisa Loman
Van der Waals bindningar
Almina Camic
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Värme och kyla, del 2
Elisabet Jagell
Inledande kemi
fiona_akpan
Kemiska beteckningar
Marina Sjunnesson
Kemibegrepp
Klaus Sörensen