Kovalentbindning-Intramolekylär

Lisa Loman
Flashcards by Lisa Loman, updated more than 1 year ago
Lisa Loman
Created by Lisa Loman almost 3 years ago
13
1

Description

11th grade Gymnasiekemi (Kemi 1: kap 4) Flashcards on Kovalentbindning-Intramolekylär, created by Lisa Loman on 02/11/2017.
Tags

Resource summary

Question Answer
Annat namn för kovalent bindning? Elektronparbindning
Vad består kovalenta bindningar av? Icke-metaller
Vad händer när icke-metaller reagerar med varandra? Dragkampen är om e' är jämnare jmf metall/icke-metall Sker därför inte total e'-övergång, utan delar istället 2/fler valense'
Vad kallas den minsta delen i en förening av icke-metaller? Molekyl
Hur ser bindningen ut? De gemensamma e' parar ihop sig 2&2 för att bilda bindningen 1 bindning = 2 st e'
Hur ser en strukturformel ut? Bindningen symboliseras av streck ex. H - H
Hur ser en summaformel ut? Visar bara vilka ämnen som ingår ex. SO
Vissa ämnen delar på mer än 2 valense', tex kväve delar 3, vad kallas en sådan bindning för? Trippelbindning
Vad är elektronegativitet? Elektronaffinitet
Vad är en ren kovalent bindning? Ämnen som är helt jämnstarka i elektronegativitet (oftast molekyler av samma grundämne)
Förklara polär kovalent bindning Dragkampen om e' av olika icke-metaller är ojämn. Starkast elektronegativa ämnet kommer dra e' lite mer till sig, dvs e' rör sig oftare runt den kärnan i det gemensamma e'-molnet Molekylen blir en dipol o ämnet polärt
Kemiska namn H2O = diväteoxid
Trivialnamn H2O = vatten
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
Acids and Bases
Sarah Egan
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Electrolysis
lisawinkler10
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V
Acids and Bases
silviaod119
The Periodic Table
asramanathan
Acids, Bases and Salts
asramanathan