M&O Hoofdstuk 12,13,14

Jacqueline-Ripzaad
Flashcards by Jacqueline-Ripzaad, updated more than 1 year ago
Jacqueline-Ripzaad
Created by Jacqueline-Ripzaad almost 7 years ago
169
0

Description

Hoofdstuk 12: Opbrengsten en kosten binnen een handelsonderneming Hoofdstuk 13: Kostprijs en nettowinst Hoofdstuk 14: Voorcalculatie

Resource summary

Question Answer
Geef het rijtje van de brutowinst per product Inkoopprijs + brutowinst = verkoopprijs
Brutowinst per product Brutowinst= Verkoopprijs - inkoopprijs
Geef het rijtje van de brutowinst per periode Omzet - inkoopwaarde van de omzet = brutowinst
Brutowinst= omzet - inkoopwaarde van de omzet
Omzet= afzet x verkoopprijs
Inkoopwaarde van de omzet afzet x inkoopprijs
Brutowinstopslag De brutowinst ten opzichte van de inkoopprijs, dus de inkoopprijs = 100%
Met behulp van de brutowinstopslag wordt de gewenste verkoopprijs bepaald
Brutowinstmarge De brutowinst ten opzichte van de verkoopprijs, dus de verkoopprijs = 100%
Uit de totale brutowinst die gedurende een bepaalde periode is behaald, moeten alle overige kosten worden gedekt
Daarnaast moet er ook nog een deel overblijven voor de eigenaar van het bedrijf
Alle overige kosten noemen de bedrijfskosten
Bedrijfskosten alle kosten naast de inkoopwaarde
Nettowinst 'Formule' Brutowinst - bedrijfskosten
De nettowinst vormt het inkomen van de eigenaar(s) van het bedrijf
Dus op de volgende manier kan de nettowinst worden berekend. Rijtje: omzet - inkoopwaarde van de omzet = brutowinst - bedrijfskosten = nettowinst
Belasting over de toegevoegde waarde =.... =.... BTW omzetbelasting
Toegevoegde waarde= de waardevermeerdering die een product verkrijgt tijdens een productieproces
Omzetbelasting een belastingheffing op consumptie (gebruik en verbruik) van goederen en diensten
Voor en handelsonderneming is de toegevoegde waarde hetzelfde als de brutowinst
Uiteindelijk betaald de koper (de consument) de totale BTW van het eindproduct
Consumentenprijs= de verkoopprijs verhoogd met BTW
Bij het bepalen van de gewenste verkoopprijs rekent de onderneming met prijzen exclusief BTW
Exclusief BTW is altijd 100%
Inclusief BTW is 100 % + % BTW
Geef het rijtje van de te verrekenen BTW Te betalen BTW - Te vorderen BTW = Te verrekenen BTW
Te betalen BTW, dit is BTW ontvangen bij verkoop
Te vorderen BTW, dit is BTW dat je hebt betaald bij de inkopen
Te verrekenen BTW heet ook wel - af te dragen BTW - per saldo af te dragen BTW aan de belastingdienst
Dus: Te verrekenen BTW= 'Formule' te betalen BTW - te vorderen BTW
De brutowinst bestaat uit de nettowinst en de bedrijfskosten
Hierdoor is het volgende rijtje ook mogelijk Inkoopprijs + Nettowinst(opslag) + bedrijfskosten = verkoopprijs
Hoofdstuk 12 -
Hoofdstuk 13 -
Kostprijs De toegestane kosten voor het product
Inkoopprijs de prijs van het ingekochte goed
Inkoopkosten kosten die samenhangen met de inkoop
Voorbeeld van inkoopkosten transport- en bestelkosten
Verkoopkosten kosten die samenhangen met de verkoop
Voorbeeld van verkoopkosten reclame- en verzendkosten
Algemene kosten kosten die over de gehele organisatie gaan
Voorbeeld van algemene kosten huisvesting- en interestkosten
Kostprijs berekenen, rijtje Inkoopprijs + opslag inkoopkosten = VVP + opslag overige kosten = kostprijs
Opslag overige kosten kan verdeeld worden in - opslag algemene kosten - opslag verkoopkosten
De overige kosten noemen we ook wel de overheadkosten
Opslag inkoopkosten= 'Formule' % opslag inkoopkosten x inkoopprijs
Opslag overige kosten= 'Formule' % opslag overige kosten x VVP (inkoopprijs incl. inkoopkosten)
Opslag nettowinst= 'Formule' % opslag nettowinst x kostprijs
Verkoopprijs excl. BTW berekenen, rijtje Inkoopprijs + opslag inkoopkosten = VVP + opslag overige kosten = Kostprijs + nettowinstopslag = verkoopprijs excl. BTW
Verkoopprijs incl. BTW berekenen, kruislinks tabel verkoopprijs excl. btw = 100% verkoopprijs incl. btw = 100% + %BTW
Opslagpercentage inkoopkosten= inkoopkosten/inkoopwaarde x 100%
Opslagpercentage overige kosten= overige kosten/(inkoopwaarde+inkoopkosten) x 100%
VVP= ...= vaste verreken prijs = de voorraad waarderen tegen een vooraf gestelde vaste prijs
VVP berekenen, rijtje (geschatte) inkoopprijs + opslag inkoopkosten = VVP
Hoofdstuk 14 -
Begrote brutowinst een brutowinst op basis van verwachtingen
Begrote is hetzelfde als verwachte, geschatte, geraamd, voorgecalculeerde
Verwachte brutowinst 'Formule' verwachte omzet - inkoopwaarde verwachte omzet
Verwachte omzet 'Formule' verwachte afzet x verkoopprijs
Inkoopwaarde verwachte omzet= verwachte afzet x inkoopprijs
Bedrijfsresultaat= ... = .. verkoopresultaat nettowinst
Nettowinst= 'Formule' Bedrijfsresultaat + buiten het bedrijf behaalde resultaten
Buiten het bedrijf behaalde resultaten Bijvoorbeeld interestopbrengsten
Bedrijfsresultaat (nettowinst)= verwachte brutowinst - verwachte bedrijfskosten (+ verwachte interestopbrengst)
Verwachte bedrijfskosten= inkoopkosten + overheadkosten
Overheadkosten 'formule' algemene kosten + verkoopkosten
De verwachte nettowinst bij gebruik van een brutowinstopslag gebruik je zo. Rijtje: Verw. omzet - verw. inkoopwaarde van de omzet = brutowinst Brutowinst - inkoopkosten - overheadkosten - verkoopkosten + interestopbrengst = nettowinst
Verwachte nettowinst bij gebruik van een nettowinstopslag berekenen, is te zien in de volgende flashcards -
Verkoopresultaat= verwachte omzet exclusief BTW - verwachte omzet tegen kostprijs
Verkoopresultaat noemen we ook wel transactieresultaat
Verwachte omzet excl. BTW= verwachte afzet x verkoopprijs excl. BTW
Verwachte omzet tegen kostprijs= verwachte afzet x kostprijs
Dit kan sneller verwachte nettowinst= verwacht verkoopresultaat = verwachte afzet x (verkoopprijs-kostprijs) = verwachte afzet x nettowinstopslag
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
Pythagorean Theorem Quiz
Selam H
Spanish Adjectives (Describing People)
Niat Habtemariam
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Health and Social Care Flashcards
Kelsey Phillips
Conferences of the Cold War
Alina A
Mapas mentales con ExamTime
LIC. MA. DE LA LUZ JIMENEZ
Organigramas
Erick Plata
Computing Hardware - CPU and Memory
Paul Jamrozy
Flashcards de japonés - Unidad 6
Ignacio Regazzoli