ELS DETERMINANTS I ELS ADJECTIUS

Description

HOLA <|:{v
Joan Perlasia Díaz
Mind Map by Joan Perlasia Díaz, updated more than 1 year ago
Joan Perlasia Díaz
Created by Joan Perlasia Díaz almost 5 years ago
40
0

Resource summary

ELS DETERMINANTS I ELS ADJECTIUS
 1. CLASSES DE DETERMINANTS
  1. L'ARTICLE. HI HA DOS TIPUS DE ARTICLE
   1. L'ARTICLE INDEFINIT: Fa referència a un element desconegut i son: Un, una, uns, unes.
    1. L'ARTICLE DEFINIT: Fa referència a un element ja conegut i són: El, la, els, les. Per al singular també potser: L' i l'.
    2. ELS DEMOSTRATIUS. SITUEN EL SUBSTANTIU EN L' ESPAI O EN EL TEMPS.
     1. Proximitat: Aquest, este. aquests, estos. Aquesta, esta. Aquestes, estes.
      1. Distància intermedia: Aqueix, eixe. Aqueixos, eixos. Aqueixa, eixa. Equeixes, eixes.
       1. Llunyania: Aquell. Aquella. Aquells. Aquelles.
       2. ELS POSSESsIUS: Indiquen propietat o relació.
        1. UN POSSEÏDOR: 1ª persona: El meu. La meua. Els meus. Les meues. 2ª persona: El teu. la teua. Els teus. Les teues. 3ª Persona: El seu. La seua. Els seus. Les seues.
         1. DIVERSOS POSSEÏDORS: 1ª persona: El nostre. La nostra. Els nostres. Les nostres. 2ª persona: El vostre. la vostra. Els vostres. Les vostres. 3ª persona: El seu. La seua. Els seus. Les seues.
         2. ELS QUANTIFICADORS. N'hi ha tres tipus.
          1. NUMERALS: EXPRESSA UNA QUANTITAT EXACTA.
           1. CARDINALS: Expressen una quantitat numèrica precisa.
            1. ORDINALS: Expressen un lloc determinat dins d'un conjunt ordenat. Són: primer, segon, tercer, quart. Primers, segons, tercers, quarts. Primera, segona, tercera, quarta. Primeres, segones, terceres, quartes.
             1. PARTITIUS: Fan referència a la part d'un tot. Exemples: Mig,, terç, quart:
              1. MULTIPLICATIUS: Indiquen que una cosa està formada per tants elements.
              2. QUANTITATIUS: EXPRESSA UNA QUANTITAT APROXIMADA.
               1. Donen una noció aproximada de quantitat. EXEMPLES: massa, prou, més.
               2. INDEFINITS: EXPRESSA UNA QUANTITAT VAGA I POC FIXADA.
                1. Donen una noció molt vaga de quantitat.
              3. ELS ADJECTIUS:
               1. INDIQUEN QUANTITATS O CARACTERÍSTIQUES DEL SUBSTANTIU AL QUAL ACOMPANYA
                1. N'HI HA DE DOS TIPUS:
                 1. INVARIABLES: Tenen una mateixa forma per al masculí i per al femení
                  1. VARIABLES: Son els que presenten flexió de gènere i de nombre
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Study Planner
                 indibharat
                 Aimsir Fháistineach
                 emilydonnelly99
                 Meriya Pinales & Malika Hurt
                 hurtmalika
                 Chemistry Equations / Maths
                 Georgia B
                 Carbohydrates
                 anna.mat1997
                 Animal Farm Chapter Overview
                 10jgorman
                 English Basic Grammar
                 tvazacconcia
                 AS Sociology - Education Theories
                 HannahLB
                 Characters in Merchant of venice
                 inds12
                 The Digestive System Slide Show
                 Hamza Ahmed
                 1PR101 2.test - Část 7.
                 Nikola Truong