A CIVILIZACIÓN GREGA

Rosa María Cid Galante
Mind Map by Rosa María Cid Galante, updated more than 1 year ago
Rosa María Cid Galante
Created by Rosa María Cid Galante almost 6 years ago
1580
0

Description

Mind Map on A CIVILIZACIÓN GREGA, created by Rosa María Cid Galante on 07/24/2014.

Resource summary

A CIVILIZACIÓN GREGA
1 Localizouse en
1.1 Península Balcánica Asia Menor e Mar Exeo
2 Diferenciouse doutras civilizacións antigas polos
2.1 Sistemas de Goberno
2.1.1 Tiranía
2.1.2 Democracia
2.1.2.1 Asamblea
2.2 División social
2.2.1 Cidadáns
2.2.2 Non cidadáns
2.3 Crenzas relixiosas
2.3.1 Politeístas
2.4 Legado artístico
3 Tres grandes épocas
3.1 Arcaica
3.1.1 800 a 490 a.C. Colonizacións
3.2 Clásica
3.2.1 490 a 336 a C. Guerras médicas
3.3 Helenística
3.3.1 336 a 146 a C. Conquista de Alexandro Magno
Show full summary Hide full summary

Similar

Elements, Compounds and Mixtures
silviaod119
Cell Structure
daniel.praecox
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
RadioTelefonia
Adriana Forero
General questions on photosynthesis
Fatima K
1PR101 2.test - Část 19.
Nikola Truong
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
Primera guerra mundial
aleja sanchez
mi mapa conceptual
AAROM MAXIMO VARGAS AZA�ERO
Diagrama de Flujo
Jose Mauro Tejeda Robles