ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)

Description

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
warinthorn
Mind Map by warinthorn, updated more than 1 year ago
warinthorn
Created by warinthorn about 9 years ago
197
0

Resource summary

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)
 1. เซลล์ (Cell)
  1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ (Plasma membrane)
   1. ผนังเซลล์(Cell wall)
    1. เยื่อหุ้มเซลล์(CellMembrane)
     1. แบบใช้พลังงาน
      1. แบบไม่ใช้พลังงาน
     2. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)
      1. ออร์แกเนลล์Organelle)
       1. ไรโบโซม(Ribosome)
        1. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม (Endoplasmic reticulum)
         1. ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)
          1. กอลจิบอดี (Golgi body)
           1. คลอโรพลาสต์(Chloroplast)
            1. แวคิวโอ(Vacuole)
             1. ไลโซโซม(Lysosome)
              1. เซนทริโอล(Centrioles)
             2. นิวเคลียส(Nucleus)
              1. DNA
               1. นิวคลีโอลัส (Nucleolus)
              2. กล้องจุลทรรศน์ (microscope)
               1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง(Optical microscopes)
                1. แบบธรรมดา (Simple compound Microscope)
                 1. แบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope)
                 2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(Electron microscope)
                  1. แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope)
                   1. แบบส่งกราด (Scanning Electron Microscope)
                  2. การรักษาดุลยภาพ (Equilibrium)
                   1. ในพืช(Plants)
                    1. ในสัตว์(Animals)
                     1. ในมนุษย์(Human)
                     2. ภูมิคุ้มกัน(Immunity)
                      1. ระบบภูมิคุ้มกัน(Immune System))
                       1. อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน (Organs in the immune system)
                        1. ไขกระดูก(Bone-marrow )
                         1. ต่อมไทมัส(Thymus)
                          1. ม้าม(Spleen)
                           1. ต่อมน้ำเหลือง(Lymph node)
                           2. ป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม(Anti-Bacteria)
                            1. ร่างกายสมดุล(Balance of the body)
                          Show full summary Hide full summary

                          Similar

                          The USA, 1919-41
                          sagar.joban
                          Module C4: Chemical Patterns
                          remandsonic
                          Tectonic Hazards flashcards
                          katiehumphrey
                          Cory & Manuel
                          Prudensiano Manu
                          IB Bio - Mitosis Quiz
                          j. stu
                          Hitler's Chancellorship
                          c7jeremy
                          National 5 Biology: Cell Biology
                          Mhairi McCann
                          Haemoglobin
                          Elena Cade
                          Maths: Formulas for Areas & Perimeters of Shapes
                          Annan S
                          New PSBD Question
                          gems rai
                          GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
                          Elaine Lockwood