ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

Description

Mind Map on ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต, created by nichaphat1998 on 09/04/2014.
nichaphat1998
Mind Map by nichaphat1998, updated more than 1 year ago
nichaphat1998
Created by nichaphat1998 almost 9 years ago
1460
0

Resource summary

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 1. สิ่งมีชีวิต Life
  1. มี
   1. ภูมิคุ้มกัน Immune
    1. เกี่ยวข้องกับ
     1. ระบบภูมิคุ้มกัน Immune system
      1. อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน
       1. ไขกระดูก Marrow
        1. ต่อมไทมัส Thymus gland
         1. ม้าม Spleen
          1. ต่อมน้ำเหลือง Lymphoma
          2. ป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม
           1. เพื่อให้ร่างกายสมดุล Balance
        2. การรักษาดุลยภาพ Maintain the balance of living organism
         1. ในพืช
          1. ในสัตว์
           1. ในมนุษย์
          2. เซลล์ Cell
           1. ศึกษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสง Optical microscropes
            1. แบบสเตอริโอ Sterro-microscrope
             1. แบบธรรมดา Laboratory microscrope
             2. ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Electron microscropes
              1. แบบส่องผ่าน Transmission electron microscrope
               1. แบบส่องกราด Scanning electron microscrope
               2. ประกอบด้วย
                1. นิวเคลียส Nucleus
                 1. DNA
                  1. นิวคลีโอลัส Nucleolus
                  2. ไซโทพลาสซึม Cytoplasm
                   1. ออแกเนลล์ Organelle
                    1. ประกอบด้วย
                     1. ไรโบโซม Ribosome
                      1. กอลจิบอดี Golji body
                       1. ไมโทคอนเดรีย Mitochondrion
                        1. แวคิวโอล Vacuole
                         1. ไลโซโซม Lysosome
                          1. เซนทริโอ Centriole
                           1. คลอโรพลาสต์ Chloroplast
                            1. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม Endoplasmic reticulum
                          2. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
                           1. เยื่อหุ้มเซลล์ Plasma membrane
                            1. ลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน Passive transport
                             1. ลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน Active transport
                             2. ผนังเซลล์ Cell wall
                          Show full summary Hide full summary

                          Similar

                          ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)
                          warinthorn
                          Meriya Pinales & Malika Hurt
                          hurtmalika
                          Lord of the Flies Quotes
                          sstead98
                          ICT Revision 2014
                          11RaceyG
                          CPA Exam Topics and breakdown
                          joemontin
                          Pe - Principles of Training
                          Beccadf 1
                          2.1.3 Software
                          Lavington ICT
                          PSBD TEST # 3_1_1
                          yog thapa
                          “The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
                          Lucia Rocha Mejia
                          PHR Sample Questions
                          Elizabeth Rogers8284
                          Power and Conflict Poetry
                          Charlotte Woodward