HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ugorotti
Mind Map by Ugorotti, updated more than 1 year ago
Ugorotti
Created by Ugorotti over 5 years ago
21
0

Description

Mind Map on HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, created by Ugorotti on 10/15/2014.

Resource summary

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
1 Kamu hukuku
1.1 Uluslararası
1.2 İdare
1.3 Ceza
1.4 Vergi
1.5 Anayasa
2 Özel Hukuk
2.1 Medeni
2.1.1 Kaynakları
2.1.1.1 Aslî
2.1.1.1.1 Kanun
2.1.1.1.2 K.H.K.
2.1.1.1.3 Tüzük
2.1.1.1.4 Yönetmelik
2.1.1.1.5 İçtihadı Birleştirme Kararları
2.1.1.2 Talî
2.1.1.2.1 Örf ve adet Hk.
2.1.1.2.2 Hakimin Yarattığı Hk.
2.1.1.3 Yardımcı
2.1.1.3.1 Mahkeme İçtihatları
2.1.1.3.2 Doktrin
2.1.2 Uygulanması
2.1.2.1 Sözüyle
2.1.2.2 Özüyle
2.1.2.2.1 Yorum Türleri
2.1.2.2.1.1 Yasama
2.1.2.2.1.2 Yargısal
2.1.2.2.1.3 Bilimsel
2.1.2.2.2 Yorum Yöntemleri
2.1.2.2.2.1 Deyimsel (lafzî)
2.1.2.2.2.2 Tarihsel
2.1.2.2.2.3 Amaçsal
2.1.2.2.3 Kullanılan Mantık Kuralları
2.1.2.2.3.1 Kıyas
2.1.2.2.3.2 Evleviyet
2.1.2.2.3.3 Aksi ile İspat
2.1.2.3 Hakimin hukuk yaratması
2.1.2.3.1 Araçlar
2.1.2.3.1.1 Kıyas
2.1.2.3.1.2 Genel Hukuk İlkeleri
2.1.2.3.1.3 Tamamen Orijinal Hukuk Yaratma
2.1.2.3.2 Hukukta Bosluk
2.1.2.3.2.1 Kanundaki Bosluk
2.1.2.3.2.1.1 Kural İçi
2.1.2.3.2.1.1.1 Atıf
2.1.2.3.2.1.1.2 Genel Kayıtlar
2.1.2.3.2.1.1.3 İçi boş normlar
2.1.2.3.2.1.1.4 Tanımlama Boslugu
2.1.2.3.2.1.2 Kural Dışı
2.1.2.3.2.1.2.1 Açık bosluk
2.1.2.3.2.1.2.2 Açık olmayan bosluk
2.1.2.3.2.2 Doktrinde Kabul edilen Bosluk
2.1.2.3.2.2.1 Gerçek
2.1.2.3.2.2.2 Gerçek Olmayan
2.1.2.4 Hakimin tekdir yetkisi
2.2 Borçlar
2.3 Devletler Özel
2.4 İş
2.4.1 Bireysel
2.4.2 Toplu
2.4.3 Sosyal güvenlik
2.5 Ticaret
2.5.1 Ticari İşletmeler
2.5.2 Ticari Şirket
2.5.3 Kıymetli Evrak
2.5.4 Taşıma İsleri
2.5.5 Deniz Ticareti
2.5.6 Sigorta
Show full summary Hide full summary

Similar

Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan
1_tools
dtudelep
Sage-Femme
bia_solange
Mind Map Revision Cards
Lacky Rana
studying
Cassidie Jhones
Mind Maps with GoConqr
croconnor
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
Creating Mind Maps with GoConqr
Andrea Leyden
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din