1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES

Mateu Coll Grau
Mind Map by Mateu Coll Grau, updated more than 1 year ago
Mateu Coll Grau
Created by Mateu Coll Grau over 5 years ago
355
0

Description

GA OACV Mind Map on 1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES, created by Mateu Coll Grau on 11/05/2014.

Resource summary

1.- L'ACTIVITAT COMERCIAL DE LES EMPRESES
1 1. DEFINICIÓ EMPRESA

Annotations:

 • Organització que, mitjançant la combinació d'uns factors, produeix o proporciona béns i serveis demandats pels consumidors amb l'objectiu principal d'obtenir un benefici econòmic.
2 2. CLASSIFICACIÓ EMPRESES
2.1 SEGONS ACTIVITAT

Annotations:

 • INDUSTRIALS COMERCIALS SERVEIS
2.2 SEGONS FORMA JURÍDICA

Annotations:

 • INDIVIDUAL S.A. S.L. COOPERATIVA
2.3 SEGONS MIDA

Annotations:

 • MICROEMPRESES PETITES MITJANES GRANS
3 3. ORGANITZACIÓ DE LES EMPRESES
3.1 ORGANIGRAMES

Annotations:

 • Representació gràfica de la organització: ORGANIGRAMA GENERAL D'UNA EMPRESA. JERARQUIES
3.2 COM S'ORGANITZEN

Annotations:

 • ELS DEPARTAMENTS (Producció, Recursos Humans, Comercial, Financer,Administració) I LES SEVES FUNCIONS PRINCIPALS
3.3 FUNCIONS DEL DEPARTAMENT COMERCIAL

Annotations:

 • APROVISIONAMENT(COMPRES) COMERCIALITZACIÓ(VENDES) RELACIÓ AMB CLIENTS (ATENCIÓ AL CLIENT)
4 4. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT COMERCIAL
4.1 PER FUNCIONS

Annotations:

 • APROVISIONAMENT COMERCIALITZACIÓ PUBLICITAT I PROMOCIÓ (relació amb clients)
4.2 PER PRODUCTES
4.3 GEOGRÀFICA
4.4 PER CLIENTS
4.5 MIXTA
5 5. EL MERCAT
5.1 DEFINICIÓ I CRÍTICA
5.2 CLASSES DE MERCAT

Annotations:

 • 1.SEGONS NATURALESA DEL PRODUCTE (primari,secundari,terciari) 2. SEGONS EL CONSUM (immediat,durador) 3. SEGONS LA OFERTA I LA DEMANDA (monopoli, oligopoli,competència perfecta) 4. SEGONS APLICACIÓ O TIPUS DE PRODUCTE (industrial, de consum) Diferències entre un i l'altre 5. SEGONS PUNT DE VISTA COMERCIAL (real, potencial, tendencial)
5.3 SEGMENTACIÓ DE MERCATS
5.3.1 CRITERIS DE SEGMENTACIÓ
5.3.1.1 SEGONS CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUMIDOR
5.3.1.1.1 GEOGRÀFICS

Annotations:

 • Internacionals, nacionals, autonomies, municipis, regions, localitats, àmbit rural o urbà, clima...
5.3.1.1.2 DEMOGRÀFICS

Annotations:

 • Edat, sexe,estat civil
5.3.1.1.3 SOCIOECONÒMICS

Annotations:

 • Nivell d'ingressos, classe social,  professió, nivell cultural
5.3.1.1.4 PSICOGRÀFICS

Annotations:

 • Estil de vida, valors, ideologia, personalitat
5.3.1.2 SEGONS CATEGORIA DE L'USUARI

Annotations:

 • No l'han utilitzat mai, que l'utilitzaven i ara ja no i clients potencials
5.3.1.3 SEGMENTACIÓ MULTICRITERI
5.3.2 ETAPES DE LA SEGMENTACIÓ

Annotations:

 • 1.Definir el mercat que es vol segmentar (nº consumidors, lloc de compra, forma de pagament, ús del producte....) 2. Elecció dels criteris de segmentació. 3. Determinar la política comercial (adaptar els productes a les necessitats del públic)
6 6. MARKETING
6.1 DEFINICIÓ
6.2 EL MARKETING-MIX----DECISIONS SOBRE:
6.2.1 PRODUCTE
6.2.1.1 NÚM. DE PRODUCTES

Annotations:

 • Un Varis similars Varis distints
6.2.1.2 GAMA DE PRODUCTES-LINIA DE PRODUCTES

Annotations:

 • DEFINICIÓN DE CADA UNA EJEMPLOS
6.2.1.3 MARCA

Annotations:

 • DEFINICIÓ AVANTATGES
6.2.1.4 PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE
6.2.1.5 CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE

Annotations:

 • FASES DEL CICLE DE VIDA: LLANÇAMENT CREIXEMENT MADURESA DECLIU
6.2.2 PREU
6.2.2.1 PREU EN FUNCIÓ DE LA COMPETÈNCIA
6.2.2.2 PREU SEGONS LA DEMANDA
6.2.2.3 PREU EN FUNCIÓ DELS COSTS

Annotations:

 • Exercicis determinació preu, marges...
6.2.3 PROMOCIÓ

Annotations:

 • PUBLICITAT RELACIONS PÚBLIQUES MERCHANDISING PROMOCIÓ DE VENDES
6.2.4 DISTRIBUCIÓ

Annotations:

 • DEFINICIÓ CANALS DE DISTRIBUCIÓ (directe/indirecte-curt i llarg-)
Show full summary Hide full summary

Similar

Rates of Reaction
Evie Papanicola
Developmental Psychology - Freud, Little Hans (1909)
Robyn Chamberlain
IMPERFECT TENSE - French
Tess W
Weimar Revision
Tom Mitchell
PHYSICS P1 1
x_clairey_x
Plant and animal cells
charlotteireland
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Key word flashcards
I M Wilson
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
Organic Chemistry
Megan Tarbuck