Ideologies del moviment obrer

Marina Rr
Mind Map by Marina Rr, updated more than 1 year ago
Marina Rr
Created by Marina Rr over 5 years ago
13
1

Description

Mapa conceptual amb les principals ideologies del moviment obrer (he fet servir el llibre Història del món contemporani de la Ed. Vicens Vives)

Resource summary

Ideologies del moviment obrer
1 Socialisme utòpic
1.1 - Cerca una societat ideal i perfecta
1.2 -Està en contra de la societat capitalista
1.3 ALGUNS SOCIALISTES UTÒPICS: Robert Owen, (New Lanark), Charles Fourier (falansteris)
2 Socialisme científic (Marxisme)
2.1 idees principals
2.1.1 Materialisme històric
2.1.2 Plusvàlua
2.1.3 Acumulació del capital
2.1.4 Lluita de classes
2.1.5 Didctadura del proletariat
2.1.6 Societat comunista
3 Anarquisme
3.1 Rebutja tot tipus d'autoritat, busca la destrucció de l'Estat a través d'una vaga general, proposa la creació de comunes autogestionades, pretèn abolir la propietat privada (col·lectivització(
3.2 -Proudhon: partidari d'una federació de comunes, del mutualisme i el cooperativisme -Bakunin: té com a objectiu destruir l'Estat i crear una societat igualitària a partir de la lliure associació de les comunes.
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
Mapa Conceptual de Liderazgo
gabbi.mendoza
PHR and SPHR Practice Questions
Elizabeth Rogers8284
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
adriana renetria
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
adriana renetria
LA INICIACION LITERARIA
Monica Violeta Toro López
Cómo crear un Mapa Mental
Maria Camila Ospina Valoy
Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones
jimena cc