Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC

thanhnhan_0109
Mind Map by , created about 6 years ago

Mind Map on Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC, created by thanhnhan_0109 on 08/30/2013.

1488
0
0
Tags No tags specified
thanhnhan_0109
Created by thanhnhan_0109 about 6 years ago
Spanish Subjunctive
MrAbels
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
ASIENTOS DE AJUSTE FINAL Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Majo Herrera
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan
Spanish Vocab Flash Cards
Clarice Thorn
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
Sociology Key Words
kazoakley
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
Biological molecules
sadiaali363
Quá trình luân chuyển vốn trên TTTC
1 Gián tiếp thông qua các định chế tài chính
1.1 Chủ thể thừa vốn
1.1.1 Trung gian tài chính
1.1.1.1 Ngân hàng
1.1.1.2 Quỹ tín dụng
1.1.1.3 Chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn
1.1.1.3.1 Hộ gia đình
1.1.1.3.2 Doanh nghiệp
1.1.1.3.3 Chính phủ
1.1.2 Hộ gia đình
1.1.3 Doanh nghiệp
1.1.4 Cính phủ
2 Trực tiếp thông qua chứng từ có giá
2.1 Chủ thể có vốn
2.1.1 Chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn
2.2 Cổ phiếu
2.3 Trái phiếu
2.4 Chứng chỉ quỹ
2.5 Hối phiếu
2.6 Kỳ phiếu
2.7 Séc
2.8 Tín phiếu

Media attachments