Emotion, adaptation and health

yakujo
Mind Map by yakujo, updated more than 1 year ago
yakujo
Created by yakujo about 5 years ago
2
0

Description

University, Basic Studies Psykologia (Persoonallisuus ja motivaatio) Mind Map on Emotion, adaptation and health, created by yakujo on 03/03/2015.

Resource summary

Emotion, adaptation and health
1 perinteiset teoriat
1.1 psykoanalyysi
1.1.1 affektit!!
1.1.1.1 kuitenkin toisarvoisia vietteihin tai vaistoihin nähden
1.1.1.2 lähes kaikki huomioidaan, ei vain yleisimmät
1.2 Rogers: fenomenologia
1.2.1 ei erityistä affektiteoriaa
1.3 piirreteoria
1.3.1 temperamentti
1.3.2 enemmän huomiota laajemmille mielialoille kuin yks affekteille
1.4 sosio-kognitiivinen
1.4.1 kinnostus affekteihin kasvussa
1.4.1.1 affektien vaikutus kognitioon ja toisin päin
1.4.2 affektien kirjo rajallinen
1.5 yksikään ei pidä affekteja merkittävänä persoonallisuuden elementtinä!
2 Tomkins & Ekman: perustunneteoria
2.1 perustunteet ovat universaaleja
2.1.1 1. kiinnostus -innostus
2.1.2 2. nautinto -ilo
2.1.3 3. yllätys -hätkähdys
2.1.4 4. ahdinko -kärsimys
2.1.5 5. inho- halveksunta
2.1.6 6. viha-raivo
2.1.7 7. häpeä -nöyryytys
2.1.8 8. pelko-kauhu
2.2 affektit sisäsyntyisiä
2.3 tärkeitä motivaatiolle, kognitiolle ja toiminnalle
2.4 persoonallisuuden keskeinen osa
3 painotus voi olla myös kahdessa emootion dimensiossa
3.1 positiivinen affekti >< negatiivinen affekti
3.2 mahdollisia assosiaatioita affektien, temperamenttien ja motivaation välillä
4 persoonallisuus
4.1 mitkä emootiot yksilön kohdalla hallitsevia
4.2 emootioiden säätely
4.2.1 milloin koetaan
4.2.2 intensiteetti
4.2.3 ilmaiseminen
4.3 tunneäly = yksilön kyky tunteiden itsesäätelyyn
5 biologia
5.1 useat aivoalueet ja fysiologiset järjestelmät osallistuvat tunnekokemuksiin
5.2 affektiivinen neurotiede keskittyy amygdalan ja etuotsalohkojen rooliin tunteiden käsittelyssä
6 kulttuuriantropologia & kulttuuripsykologia: tunteet sulautuneet kulttuurisiin merkityksiin
6.1 kulttuurirelativismi
7 Lazarus: stressi ja jaksaminen
7.1 tunteiden yhdistäminen sopeutumiseen ja motivaatioon
7.2 arviointiprosessit
7.2.1 ensisijainen arviointiprosessi: vaara vai hyöty?
7.2.2 toissijainen arviointiprosessi: mitä voidaan tehdä?
7.3 ongelmakeskeinen jaksaminen vs. tunnekeskeinen jaksaminen
8 yhteys emootioiden, selviytymiskeinojen ja terveyden välillä
8.1 esim. optimismi ja terveys
9 Wegner: tunteiden tukahduttaminen
9.1 johtaa tahattomiin ironisiin vaikutuksiin
9.1.1 lisääntynyt tietoisuus tukahdutettavasta tunteesta
10 Pennebaker
10.1 inhibitio & ilmaisu
10.1.1 traumaattinen kokemus
10.1.1.1 tukahduttaminen --> problemaattinen
10.1.1.2 ilmaiseminen --> parantava
Show full summary Hide full summary

Similar

Personality assessment
yakujo
History of Psychology
Reuben Caruana
Rogers
Urja Patel
Psykologia 1
turpeinen.julia
Cognitive units of personality
yakujo
Concept of the self
yakujo
Motivaation merkitys siirryttäessä vanhemmuuteen
yakujo
Motivational units of personality
yakujo
Tenttiin valmistautuminen
kettu
OPPIMINEN JA OPISKELU
Paula Lindholm
History of Psychology
Maria Yulina