Cognitive units of personality

yakujo
Mind Map by yakujo, updated more than 1 year ago
yakujo
Created by yakujo about 5 years ago
6
0

Description

University, Basic Studies Psykologia (Persoonallisuus ja motivaatio) Mind Map on Cognitive units of personality, created by yakujo on 03/13/2015.

Resource summary

Cognitive units of personality
1 persoonallisuuden määrittely ihmisen uskomusten ja käsitysten kautta
1.1 ihmisten tavat prosessoida itseä ja ympäröivää maailmaa koskevaa tietoa
1.1.1 tietokone toiminnan vertauskuvana
2 varhaiset tutkimukset
2.1 Witkin: kognitiivinen tyyli
2.1.1 kenttäriippuvainen
2.1.1.1 sosiaalisuus
2.1.2 kenttäriippumaton
2.1.2.1 analyyttisyys
2.2 Kelly: persoonalliset konstruktiot
2.2.1 Rep-testi
2.2.2 ihminen tiedemiehenä
2.2.3 konstruktiot bipolaarisia
2.3 Rotter: sosiaalinen oppiminen
2.3.1 vahvistaminen ja kognitio
2.3.2 oppiminen tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa
2.3.3 suuri osa motivaatiosta liittyy muihin ihmisiin
2.3.4 yleistyneet odotukset
2.3.5 odotusarvomalli
2.3.5.1 käyttäytymisen todennäköisyyteen liittyy palkkion arvo ja sen esiintymisen todennäköisyys
3 kognitiivinen vallankumous -->
3.1 Mischel
3.1.1 kognitiivissosiaalinen oppimisteoria
3.1.1.1 kritisoi piirreteorioita
3.1.2 persoonallisuuden yksiköt
3.1.2.1 rakenteet, tavoitteet, odotukset, kompetenssit, itsesäätelyjärjestelmät ja affektit
3.2 Bandura
3.2.1 sosio-kognitiivinen teoria
3.2.2 kognition merkitys
3.2.2.1 minäpystyvyys- uskomukset
3.2.2.2 käyttäytyminen
3.2.2.3 standardien ja tavoitteiden kehitys
4 painottuneet käsitteet
4.1 skeemat
4.1.1 vaikuttavat tiedon havaitsemiseen, muistamiseen ja käyttämiseen
4.1.2 sisällöissä yksilöllisiä eroja
4.2 attribuutiot
4.2.1 vaikuttavat emootioihin ja motivaatioon
4.3 uskomukset
4.3.1 kertovat henkisestä hyvinvoinnista
5 persoonallisuuden hahmottamisessa kulttuurisia eroja
5.1 piirrepsykologiaan verrattuna kognitiivinen psykologia painottaa ihmisille yhteisiä prosesseja ja kokeellista tutkimusta
Show full summary Hide full summary

Similar

Motivaation merkitys siirryttäessä vanhemmuuteen
yakujo
Motivational units of personality
yakujo
Emotion, adaptation and health
yakujo
Psykologia 1
turpeinen.julia
Personality assessment
yakujo
Concept of the self
yakujo
Tenttiin valmistautuminen
kettu
OPPIMINEN JA OPISKELU
Paula Lindholm
Varhaislapsuus / Nurmi et all
DuffyLee
Truman Doctrine, Marshall Plan, Cominform and Comecon
Alina A
Mapa sobre ALGORITMOS
RICAUTER MOISES LOPEZ BERMUDEZ