Psykologia 1

turpeinen.julia
Mind Map by turpeinen.julia, updated more than 1 year ago
turpeinen.julia
Created by turpeinen.julia almost 5 years ago
14
1

Description

Mind Map on Psykologia 1, created by turpeinen.julia on 03/08/2015.
Tags

Resource summary

Psykologia 1
1 Käyttäytyminen
1.1 Biologia
1.2 Sosiaalinen ympäristö
1.3 Mieli/Psyyke/Psyykkinen toiminta
1.3.1 Motivaatio
1.3.1.1 tavoitteet
1.3.1.2 onnistumisen ennakointi
1.3.1.3 emootiot
1.3.1.4 orientaatiot/motivaation lähteitä
1.3.2 Kognitiiviset toiminnot
1.3.2.1 Tarkkaavaisuus
1.3.2.2 Havaitseminen
1.3.2.3 Muisti
1.3.2.4 Oppiminen
1.3.2.4.1 1.taustatekijät
1.3.2.4.1.1 opiskelija

Annotations:

  • elämäntilanne kyvyt taidot emootiotjne 
1.3.2.4.1.2 opiskeluympäristö

Annotations:

  • opetusmenetelmä opettaja muut opiskelija
1.3.2.4.1.3 2.opiskelijan havainnot ja tulkinnat

Annotations:

  • (osaan hyvin kieliä) (olen paska tässä
1.3.2.4.1.3.1 3.oppimisprosessi

Annotations:

  • suuntautumistavat oppimisen säätely menetelmät
1.3.2.4.1.3.1.1 4.oppimistulokset

Annotations:

  • ymmärrys ajatttelun kehitys tietojen lisääntyminen asenteiden muuttuminen
1.3.2.5 Ajattelu
1.3.3 Emootiot
1.3.3.1 suuntaavat tarkkaavaisuutta
1.3.3.2 Emootioteoria
1.3.3.3 Perustunteet
2 Osa-alueet
2.1 Behaviorismi
2.1.1 Ivan Pavlov
2.1.1.1 Ehdollistuminen
2.1.1.1.1 klassinen
2.1.1.1.2 väline
2.1.1.2 Mallioppiminen
2.2 Biologinen psykologia
2.2.1 psyyke kietoutunut ruumiillisuuteen
2.3 Sosiokulttuurinen psykologia
2.4 Kognitiivinen psykologia
2.4.1 Skeemat
2.4.1.1 Ulrich Neisser Havaintokehä
2.5 Humanistinen psykologia
2.5.1 Abraham Maslow
2.6 Psykodynaaminen psykologia
2.6.1 Sigmund freud
2.6.2 Psyyken rakenne
2.6.2.1 Id
2.6.2.2 Ego
2.6.2.3 Superego
2.7 Kehityspsykologia
3 Sosiaalisen todellisuuden jäsentäminen
3.1 Skriptit
3.2 ryhmät
3.2.1 rooli
3.2.1.1 tehtävä
3.2.1.2 odotukset
3.2.2 normit
3.2.3 tunnetavoite

Annotations:

  • jäsenten väliset suhteet
3.2.4 tehtävätavoite

Annotations:

  • tuloksellisuus päämäärä
3.2.5 Bruce tuckman
3.2.5.1 Kehitysvaiheet
3.2.5.1.1 forming muotoutumisvaihe
3.2.5.1.1.1 ohjaaja>turvallisuudentunteen kehittyminen + perusluottamus
3.2.5.1.2 storming kuohuntavaihe
3.2.5.1.2.1 alaryhmät>ristiriidat
3.2.5.1.2.1.1 ohjaaja> alaryhmät tavoitteelliseen yhteistyöhön
3.2.5.1.3 norming normien luomisen vaihe
3.2.5.1.3.1 omien sääntöjen luominen / yhteishenki/hauskanpito
3.2.5.1.3.2 ohjaaja > vaatimukset, aikataulut>huomio tulokselliseen toimintan
3.2.5.1.3.3 ohjaaja hauskanpitäjä mutta myös
3.2.5.1.4 performing toteuttamisvaihe
3.2.5.1.4.1 tehtävään keskittyminen
3.2.5.1.4.2 tehtävään perustuva yhteenkuuluvuus
3.2.5.1.4.3 ohjaaja huolehtii resursseista
3.2.5.1.5 adjourning lopettamisvaihe
3.2.5.1.5.1 ohjaaja huolehtii lopetuksesta
3.3 attribuutiot
3.4 stereotypiat
3.5 sädekehävaikutus
3.6 polttomerkki/stigma
4 Tiede
4.1 käsitteet
4.1.1 teorioiden rakennuspalikat
4.1.2 tarkentuvat tutkimustiedon pohjalta
4.2 teoriat
4.2.1 kokoavat tutkimustuloksia
4.2.2 ilmastaan käsitteiden avulla
4.3 tutkimustulokset
4.3.1 vahvistavat/kumoavat teorioita
4.4 tieteellinen tutkimus
4.4.1 1.tutkimusongelman määritteleminen
4.4.1.1 2. Tutkimusmenetelmät
4.4.1.1.1 tutkimusote
4.4.1.1.1.1 laadullinen
4.4.1.1.1.1.1 tapaustutkimus
4.4.1.1.1.1.2 kuvaileva
4.4.1.1.1.2 määrällinen
4.4.1.1.1.2.1 kokeellinen
4.4.1.1.1.2.2 korrellatiivinen
4.4.1.1.1.2.3 kuvaileva
4.4.1.1.2 tiedonkeruu
4.4.1.1.2.1 havainnointi
4.4.1.1.2.2 kyselylomake
4.4.1.1.2.3 psykologiset testit
4.4.1.1.2.4 fysiologiset mittaukset
4.4.1.1.3 ketä tutkitaan
4.4.1.1.4 tutkimusongelman ratkaisu, johtopäätökset, raportointi
Show full summary Hide full summary

Similar

Personality assessment
yakujo
Emotion, adaptation and health
yakujo
Cognitive units of personality
yakujo
Motivaation merkitys siirryttäessä vanhemmuuteen
yakujo
Concept of the self
yakujo
Motivational units of personality
yakujo
Tenttiin valmistautuminen
kettu
OPPIMINEN JA OPISKELU
Paula Lindholm
Varhaislapsuus / Nurmi et all
DuffyLee
Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
08aliso.burge
Economic Growth
Maya Khangura